"สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = [Freedom and rights in Thai political history] / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.  (Text) (Text)

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-
Call no.: JQ1749.ก15 ธ37 2556Series: ธรรมศาสตร์ เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย ; ลำดับที่ 4Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 10, 208 หน้าISBN: 9786163140616; 6163140613Other title: Freedom and rights in Thai political history [Parallel title]Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติLOC classification: JQ1749.ก15 | ธ37 2556
Contents:1 ปัญหาและข้อคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง -- 2 ความหมายของเสรีภาพในบริบททางการเมือง -- 3 ความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์สังคมไทยสยาม -- 4 การเคลื่อนไหวในความคิดเรื่องสิทธิ -- 5 แนวความคิดเรื่องสิทธิของนักคิดไทยกระแสหลัก -- 6 ความคิดสมัยใหม่ของสิทธิและเสรีภาพ -- 7 กำเนิดคำ "เสรีภาพ" -- 8 กำเนิด "ไทย" ไม่ใช่ "ทาส" -- 9 สิทธิเสรีภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน -- 10 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน -- 11 จากสิทธิและเสรีภาพถึงสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล -- 12 สรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ธ37 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 28/04/2021 31379014272125
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ธ37 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 24/04/2021 31379014272141
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HIST DS 2013 633656 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379014272158
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ธ37 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
หนังสือมีรอยเปียกน้ำ 18 ก.พ.60-วันเพ็ญ 31379014272166
รายการจองทั้งหมด: 0

1 ปัญหาและข้อคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง -- 2 ความหมายของเสรีภาพในบริบททางการเมือง -- 3 ความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์สังคมไทยสยาม -- 4 การเคลื่อนไหวในความคิดเรื่องสิทธิ -- 5 แนวความคิดเรื่องสิทธิของนักคิดไทยกระแสหลัก -- 6 ความคิดสมัยใหม่ของสิทธิและเสรีภาพ -- 7 กำเนิดคำ "เสรีภาพ" -- 8 กำเนิด "ไทย" ไม่ใช่ "ทาส" -- 9 สิทธิเสรีภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน -- 10 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน -- 11 จากสิทธิและเสรีภาพถึงสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล -- 12 สรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544