Normal view MARC view ISBD view

7 pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham / kō̜ng bannāthikān Suraphā Čhǣngčhǣmčhit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

7 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / กองบรรณาธิการ สุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

Suraphā Čhǣngčhǣmčhit. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak.
Contributor(s): สุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT54.7.ก4 ป65 2556Publication: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Description: 347 หน้า.Other title: Čhet pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: เจ็ดปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม [Portion of title].Subject(s): กฎหมาย -- ไทย
Contents:
บทสรุปผู้บริหารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ -- 1. โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ" -- 2. โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม" -- งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ -- 1. โครงการวิจัย เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม" -- 2. โครงการวิจัย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร" -- 3. โครงการวิจัย เรื่อง "แนวทางการพิจารณาคดีความทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ : ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความ" -- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม -- 1. กิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา -- ครั้งที่ 1/2556 การสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ศาลยุติธรรมในภาค 8 และภาค 9"
ครั้งที่ 2/2556 การสัมมนา เรื่อง "บทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ สตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว" -- ครั้งที่ 3/2556 การสัมมนา เรื่อง "การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญามาใช้ในระบบศาลยุติธรรม" -- ครั้งที่ 4/2556 การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "มาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้ต้องขังหญิง" (ครั้งที่ 1) -- ครั้งที่ 5/2556 การสัมมนา เรื่อง "ความพร้อมและบทบาทของศาลยุติธรรมในการนำเครื่องมือควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาบังคับใช้กับผู้กระทำผิด" -- ครั้งที่ 6/2556 การสัมมนา เรื่อง "การสืบพยานและการรับฟังพยานบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ : ศึกษากรณีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2556" -- ครั้งที่ 7/2556 การสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนในศาลยุติธรรม : ศึกษาวิธีการปฏิบัติของศาลต่างประเทศและศาลไทย"
ครั้งที่ 8/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางสายอาชีพของข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งประเภทอำนวยการ" -- ครั้งที่ 9/2556 การสัมมนา เรื่อง "การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสาธารณะกับมาตรการทางอาญา" -- 2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยของศาลยุติธรรม -- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดโจทย์วิจัยของศาลยุติธรรม" -- โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม -- หลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงบประมาณ -- สรุปผลโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -- การประเมินผลโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -- การวิเคราะห์ผล -- สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
งานสำรวจข้อมูล -- แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -- คำชื้แจงแบบสำรวจโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม -- แบบสำรวจโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม -- สรุปผลการสำรวจโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT54.7.ก4 ป65 2556 (See Similar Items) Available 31379014307640
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT54.7.ก4 ป65 2556 (See Similar Items) Available 31379014307657
Total holds: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
KPT54.7.ก4 ป65 2550 ... ปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ... ปีนิติศาสตร์เสวนา. KPT54.7.ก4 ป65 2551 ... ปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ... ปีนิติศาสตร์เสวนา. KPT54.7.ก4 ป65 2555 6 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / KPT54.7.ก4 ป65 2556 7 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / KPT54.7.ก4 ป65 2556 7 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / KPT54.7.ก4 ป65 2558 8 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ / KPT54.7.ก4 ม74 มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

บทสรุปผู้บริหารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ -- 1. โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ" -- 2. โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม" -- งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ -- 1. โครงการวิจัย เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม" -- 2. โครงการวิจัย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร" -- 3. โครงการวิจัย เรื่อง "แนวทางการพิจารณาคดีความทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ : ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความ" -- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม -- 1. กิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา -- ครั้งที่ 1/2556 การสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ศาลยุติธรรมในภาค 8 และภาค 9"

ครั้งที่ 2/2556 การสัมมนา เรื่อง "บทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ สตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว" -- ครั้งที่ 3/2556 การสัมมนา เรื่อง "การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญามาใช้ในระบบศาลยุติธรรม" -- ครั้งที่ 4/2556 การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "มาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้ต้องขังหญิง" (ครั้งที่ 1) -- ครั้งที่ 5/2556 การสัมมนา เรื่อง "ความพร้อมและบทบาทของศาลยุติธรรมในการนำเครื่องมือควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาบังคับใช้กับผู้กระทำผิด" -- ครั้งที่ 6/2556 การสัมมนา เรื่อง "การสืบพยานและการรับฟังพยานบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ : ศึกษากรณีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2556" -- ครั้งที่ 7/2556 การสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนในศาลยุติธรรม : ศึกษาวิธีการปฏิบัติของศาลต่างประเทศและศาลไทย"

ครั้งที่ 8/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางสายอาชีพของข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งประเภทอำนวยการ" -- ครั้งที่ 9/2556 การสัมมนา เรื่อง "การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสาธารณะกับมาตรการทางอาญา" -- 2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยของศาลยุติธรรม -- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดโจทย์วิจัยของศาลยุติธรรม" -- โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม -- หลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงบประมาณ -- สรุปผลโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -- การประเมินผลโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -- การวิเคราะห์ผล -- สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

งานสำรวจข้อมูล -- แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -- คำชื้แจงแบบสำรวจโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม -- แบบสำรวจโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม -- สรุปผลการสำรวจโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)