Kānčhatkān Thurakit Kānphim = Printing business management. [lem 1], nūai thī 1-7 : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā / Khana Kammakān Klumphalit Chut Wichā Kānčhatkān Thurakit Kānphim, Sākhā Wichā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī, Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt.

การจัดการธุรกิจการพิมพ์ = Printing business management. [เล่ม 1], หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา / คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการธุรกิจการพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (Text) (Text)

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī. Khana Kammakān Klumphalit Chut Wichā Kānčhatkān Thurakit Kānphim.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการธุรกิจการพิมพ์
Call no.: Z244.5 .ก644 2551 ล. 1Publication: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2551 [2008] Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 [2008]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบISBN: 9789740644835; 974064483XOther title: Printing business management [Parallel title]Subject(s): อุตสาหกรรมการพิมพ์ -- การจัดการLOC classification: Z244.5 | .ก644 2551 ล. 1
Contents:หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ -- หน่วยที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 2.1 การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 2.2 การประเมินเพื่อการจัดทำแผนธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 2.3 การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดตั้งธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 3 การจัดองค์การในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 3.1 ลักษณะของการจัดองค์การในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 3.2 ลักษณะของการจัดการในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 3.3 ธุรกิจการพิมพ์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง -- หน่วยที่ 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- ตอนที่ 4.2 การกำหนดความต้องการและการตอบสนองความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 4.3 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 4.4 การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการพิมพ์หน่วยที่ 5 การจัดการตลาดในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 5.1 แนวคิดการจัดการการตลาด -- ตอนที่ 5.2 การจัดการส่วนประสมการตลาด -- หน่วยที่ 6 การจัดการการบัญชีในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 6.1 หลักการบัญชีของธุรกิจ -- ตอนที่ 6.2 การบัญชีการเงินในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 6.3 การบัญชีเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 7 การจัดการการเงินในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 7.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงิน -- ตอนที่ 7.2 การจัดการสินทรัพย์ในการดำเนินงาน -- ตอนที่ 7.3 การจัดหาเงินทุนในการดำเนินงาน -- ตอนที่ 7.4 การวางแผนทางการเงินและการประเมินผลการดำเนินงาน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks Z244.5 .ก644 2551 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014273495
รายการจองทั้งหมด: 0

หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ -- หน่วยที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 2.1 การวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 2.2 การประเมินเพื่อการจัดทำแผนธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 2.3 การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดตั้งธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 3 การจัดองค์การในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 3.1 ลักษณะของการจัดองค์การในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 3.2 ลักษณะของการจัดการในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 3.3 ธุรกิจการพิมพ์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง -- หน่วยที่ 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- ตอนที่ 4.2 การกำหนดความต้องการและการตอบสนองความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 4.3 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 4.4 การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการพิมพ์

หน่วยที่ 5 การจัดการตลาดในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 5.1 แนวคิดการจัดการการตลาด -- ตอนที่ 5.2 การจัดการส่วนประสมการตลาด -- หน่วยที่ 6 การจัดการการบัญชีในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 6.1 หลักการบัญชีของธุรกิจ -- ตอนที่ 6.2 การบัญชีการเงินในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 6.3 การบัญชีเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 7 การจัดการการเงินในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 7.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงิน -- ตอนที่ 7.2 การจัดการสินทรัพย์ในการดำเนินงาน -- ตอนที่ 7.3 การจัดหาเงินทุนในการดำเนินงาน -- ตอนที่ 7.4 การวางแผนทางการเงินและการประเมินผลการดำเนินงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544