Kānprapprung fư̄nfū mư̄ang læ kān'anurak mư̄ang / Yongthanit Phimonsathīan.

การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการอนุรักษ์เมือง / ยงธนิศร์ พิมลเสถียร.  (Text) (Text)

Yongthanit Phimonsathīan.
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
Call no.: HT166 .ย233 2557Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Edition: Chabap phim khrang thī 2. Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2Description: 190 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.ISBN: 9786163140982; 6163140982Subject(s): ผังเมืองการปรับปรุงเมืองเมือง -- การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพLOC classification: HT166 | .ย233 2557
Contents:บทนำ -- ความเกี่ยวข้องระหว่างการอนุรักษ์เมืองกับการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง -- บทที่ 1 วิวัฒนาการของการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง -- บทที่ 2 แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง -- บทที่ 3 หลักเหตุผลและหลักการในการอนุรักษ์เมือง -- บทที่ 4 การพิจารณาคุณค่ามรดกวัฒนธรรมในเขตเมือง -- บทที่ 5 นิยามศัพท์และวิธีการอนุรักษ์ -- บทที่ 6 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ -- บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองในประเทศไทย -- บทที่ 8 กฎเกณฑ์และข้อกำหนดระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมือง -- บทที่ 9 ย่านอนุรักษ์และแนวทางการออกแบบ -- บทที่ 10 เครื่องมือในการนำแผนอนุรักษ์มาปฏิบัติ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SOCY HT 2014 634166 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379015133318
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .ย233 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014296710
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .ย233 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014296751

การจัดการมรดกเมือง ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .ย233 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014296744
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .ย233 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014296736
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .ย233 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014296728
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.

บทนำ -- ความเกี่ยวข้องระหว่างการอนุรักษ์เมืองกับการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง -- บทที่ 1 วิวัฒนาการของการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง -- บทที่ 2 แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง -- บทที่ 3 หลักเหตุผลและหลักการในการอนุรักษ์เมือง -- บทที่ 4 การพิจารณาคุณค่ามรดกวัฒนธรรมในเขตเมือง -- บทที่ 5 นิยามศัพท์และวิธีการอนุรักษ์ -- บทที่ 6 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ -- บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองในประเทศไทย -- บทที่ 8 กฎเกณฑ์และข้อกำหนดระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมือง -- บทที่ 9 ย่านอนุรักษ์และแนวทางการออกแบบ -- บทที่ 10 เครื่องมือในการนำแผนอนุรักษ์มาปฏิบัติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544