สถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Statistics for social sciences research / วรรณวิภา ปสันธนาทร.  (Text) (Text)

วรรณวิภา ปสันธนาทร
Call no.: HA29.5 .ว44 2557Publication: นครปฐม : เวิล์ดปริ้นท์, 2557 [2014]Description: 153 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786163483577; 616348357XOther title: Statistics for social sciences research [Parallel title]Subject(s): สถิติสังคมศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติLOC classification: HA29.5 | .ว44 2557
Contents:บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ -- บทที่ 2 การวิเคราะห์สถิติ 1 ตัวแปร -- บทที่ 3 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน (Testing Statistical Hypotheses) -- บทที่ 5สถิติวิเคราะห์ 2 ตัวแปร -- บทที่ 6 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ค่า (t-Test) -- บทที่ 7 การทดสอบค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มหรือมากกว่าขึ้นไป/การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) -- บทที่ 8 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย (Correlation and Regression Analysis) -- บทที่ 9 สถิติวิเคราะห์ 3 ตัวแปร ไคว์-สแควร์ 3 ตัวแปร -- บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way Analysis of Variance).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HA29.5 .ว44 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014341284
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HA29.5 .ว44 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014341292
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HA29.5 .ว44 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014341300
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HA29.5 .ว44 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014341318
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HA29.5 .ล5 2540 สถิติวิทยาทางการวิจัย / HA29.5 .ล5 2540 สถิติวิทยาทางการวิจัย / HA29.5 .ว44 2557 สถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Statistics for social sciences research / HA29.5 .ว44 2557 สถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Statistics for social sciences research / HA29.5 .ว63 สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ : พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = Fundamental statistics for social scientists using Microsoft Excel / HA29.5 .ว63 สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ : พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = Fundamental statistics for social scientists using Microsoft Excel / HA29.5 .ว63 สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ : พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = Fundamental statistics for social scientists using Microsoft Excel /

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ -- บทที่ 2 การวิเคราะห์สถิติ 1 ตัวแปร -- บทที่ 3 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน (Testing Statistical Hypotheses) -- บทที่ 5สถิติวิเคราะห์ 2 ตัวแปร -- บทที่ 6 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ค่า (t-Test) -- บทที่ 7 การทดสอบค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มหรือมากกว่าขึ้นไป/การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) -- บทที่ 8 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย (Correlation and Regression Analysis) -- บทที่ 9 สถิติวิเคราะห์ 3 ตัวแปร ไคว์-สแควร์ 3 ตัวแปร -- บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way Analysis of Variance).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544