Rapīphatthanasak 2555 : nangsư̄ prachum botkhwām wichākān thāng kotmāi / bannāthikān Sirathat Sirichumsǣng, Nitchakān Wō̜ranansiri.

รพีพัฒนศักดิ์ 2555 : หนังสือประชุมบทความวิชาการทางกฎหมาย / บรรณาธิการ ศิรธัช ศิริชุมแสง, ณิชกานต์ วรนันท์ศิริ.  (Text) (Text)

Sirathat Sirichumsǣng. Nitchakān Wō̜ranansiri. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Khana Nitisāt.
ศิรธัช ศิริชุมแสง | ณิชกานต์ วรนันท์ศิริ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT68 .ร363 2555Publication: Krung Thēp... : Khana Nitisāt, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Description: 193 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบNotes: เนื่องในโอกาสวันรพี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.Subject(s): กฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT68 | .ร363 2555
Contents:พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ : สดุดีรพีพัฒน์ -- นักโทษไทยเป็นนักโทษที่มีความสุขที่สุดในโลกจริงหรือ? / ธานินทร์ กรัยวิเชียร -- การจัดทำรัฐธรรมนูญ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- บทบาทของสาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 / จิรนิติ หะวานนท์ -- Problems on Law Enforcement and The Antimoney Laundering Law of Thailand : Police Aspect / Viraphong Boonyobhas -- แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค : ข้อสังเกตบางประการในพระาชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 / สุษม สศุภนิตย์ -- ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมและหนี้ / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ประสบการณ์ของบราซิลในการจำกัดอิสระของฝ่ายตุลาการ / เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง -- Chinese Law แล้วได้อะไร / อาร์ม ตั้งนิรันดร -- ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับมาตรการกำกับดูแลฝ่ายบริหารของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 / ไกรพล อรัญรัตน์ -- Future of Law / Napakamol Havanond -- วิเคราะห์พระราชอำนาจทางการเมืองของเจ้าชายและอิทธิพลของพระราชวงศ์แห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์ผ่านบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และผลการลงประชามติ / ลักษณ์พงศ์ จันทระ -- หลักความรับผิดก่อนสัญญา : ควรบัญญัติความรับผิดก่อนสัญญาไว้ในระบบกฎหมายไทยโดยตรงหรือไม่ / ปารมี กีรติวิทยานันท์ -- ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมายชิงเงินรางวัลในกองทุน "ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล" เนื่องในงานวันรพี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2555.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT68 .ร363 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014296066
รายการจองทั้งหมด: 0

เนื่องในโอกาสวันรพี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ : สดุดีรพีพัฒน์ -- นักโทษไทยเป็นนักโทษที่มีความสุขที่สุดในโลกจริงหรือ? / ธานินทร์ กรัยวิเชียร -- การจัดทำรัฐธรรมนูญ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- บทบาทของสาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 / จิรนิติ หะวานนท์ -- Problems on Law Enforcement and The Antimoney Laundering Law of Thailand : Police Aspect / Viraphong Boonyobhas -- แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค : ข้อสังเกตบางประการในพระาชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 / สุษม สศุภนิตย์ -- ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมและหนี้ / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

ประสบการณ์ของบราซิลในการจำกัดอิสระของฝ่ายตุลาการ / เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง -- Chinese Law แล้วได้อะไร / อาร์ม ตั้งนิรันดร -- ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับมาตรการกำกับดูแลฝ่ายบริหารของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 / ไกรพล อรัญรัตน์ -- Future of Law / Napakamol Havanond -- วิเคราะห์พระราชอำนาจทางการเมืองของเจ้าชายและอิทธิพลของพระราชวงศ์แห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์ผ่านบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และผลการลงประชามติ / ลักษณ์พงศ์ จันทระ -- หลักความรับผิดก่อนสัญญา : ควรบัญญัติความรับผิดก่อนสัญญาไว้ในระบบกฎหมายไทยโดยตรงหรือไม่ / ปารมี กีรติวิทยานันท์ -- ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมายชิงเงินรางวัลในกองทุน "ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล" เนื่องในงานวันรพี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2555.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544