รวมบทความกฎหมายการคลัง / ปรีชา สุวรรณทัต, อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป, สุเมธ ศิริคุณโชติ ; สมคิด เลิศไพฑูรย์ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ปรีชา สุวรรณทัต
อรพิน สบายรูป | สุเมธ ศิริคุณโชติ | สมคิด เลิศไพฑูรย์
Call no.: K4430.ฮ9 ป43Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Description: 2 เล่มISBN: 9742821224Subject(s): การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: K4430.ฮ9 | ป43
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379008925266
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379008879141
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379004522083
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379004522091
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379004522109
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379008925274
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379001547661
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379004521861
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379004521879
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379004521895
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379004316346
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379004316288
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004522018
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004521945
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004521986
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004522174
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 10 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 02/07/2022 31379006834734
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379004522117
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 14 ยืมออก 31/05/2022 31379004522125
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379004521903
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 27/06/2022 31379004521911
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books K4430.ฮ9 ป43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379004521820
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544