Phrarātchabanyat wādūai rākhā sinkhā læ bō̜rikān Phō̜.Sō̜. 2542 læ prakāt khamsang pī 2557 / Kō̜ng Nitikān Krom Kānkhā Phāinai.

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศ คำสั่ง ปี 2557 / กองนิติการ กรมการค้าภายใน.  (Text) (Text)

Thailand. Thailand. Krom Kānkhā Phāinai. Kō̜ng Nitikān.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กรมการค้าภายใน. กองนิติการ
Call no.: KPT3210.ก312542ก4 2557Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ng, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2557 [2014]Description: 319 หน้าUniform titles: Laws, statutes, etc. Subject(s): ระเบียบราคา -- ไทยLOC classification: KPT3210.ก312542ก4 | 2557
Contents:1 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 -- 2 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- 2.1 สินค้าและบริการควบคุม -- 2.2 กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า -- 2.3 กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว -- 2.4 เยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน -- 2.5 กระเทียม -- 2.6 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) -- 2.7 ข้าวเปลือก ข้าวสาร -- 2.8 ข้าวโพด -- 2.9 ครีมเทียมข้นหวาน นมข้ม นมคืนรูป นมแปลงไขมัน -- 2.10 เครื่องชั่งวัด เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องสูบน้ำ -- 2.11 นมผง นมสด -- 2.12 น้ำตาลทราย -- 2.13 น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ -- 2.14 แบตเตอรี่รถยนต์ -- 2.15 ปุ๋ยเคมี -- 2.16 ปูนซีเมนต์ -- 2.17 แป้งสาลี -- 2.18 ผงซักฟอก -- 2.19 ผ้าอนามัย -- 2.20 หัวมันสำปะหลังสด มันเส้น2.21 เม็ดพลาสติก -- 2.22 ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ -- 2.23 ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช -- 2.24 รถเกี่ยวข้าว รถไถนา -- 2.25 รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก -- 2. 26 สายไฟฟ้า -- 2.27 เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม -- 2.28 อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก -- 2.29 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท -- 2.30 การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า -- 2.31 การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ -- 2.32 การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร -- 3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- 3.1 แบบแจ้ง -- 3.2 ขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร -- 3.3 ขนย้ายน้ำมันปาล์ม -- 3.4 ขนย้ายกระเทียม -- 3.5 ขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ -- 3.6 ขนย้ายหัวมันสำปะหลังสด มันเส้น -- 4 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- 5 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3210.ก312542ก4 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014496393
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3210.ก312542ก4 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014496344
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3210.ก312542ก4 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014496369
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books LAW KPT 2014 635487 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014496377
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books LAW KPT 2014 635487 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014496385
รายการจองทั้งหมด: 0

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 -- 2 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- 2.1 สินค้าและบริการควบคุม -- 2.2 กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า -- 2.3 กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว -- 2.4 เยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน -- 2.5 กระเทียม -- 2.6 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) -- 2.7 ข้าวเปลือก ข้าวสาร -- 2.8 ข้าวโพด -- 2.9 ครีมเทียมข้นหวาน นมข้ม นมคืนรูป นมแปลงไขมัน -- 2.10 เครื่องชั่งวัด เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องสูบน้ำ -- 2.11 นมผง นมสด -- 2.12 น้ำตาลทราย -- 2.13 น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ -- 2.14 แบตเตอรี่รถยนต์ -- 2.15 ปุ๋ยเคมี -- 2.16 ปูนซีเมนต์ -- 2.17 แป้งสาลี -- 2.18 ผงซักฟอก -- 2.19 ผ้าอนามัย -- 2.20 หัวมันสำปะหลังสด มันเส้น

2.21 เม็ดพลาสติก -- 2.22 ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ -- 2.23 ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช -- 2.24 รถเกี่ยวข้าว รถไถนา -- 2.25 รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก -- 2. 26 สายไฟฟ้า -- 2.27 เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม -- 2.28 อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก -- 2.29 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท -- 2.30 การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า -- 2.31 การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ -- 2.32 การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร -- 3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- 3.1 แบบแจ้ง -- 3.2 ขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร -- 3.3 ขนย้ายน้ำมันปาล์ม -- 3.4 ขนย้ายกระเทียม -- 3.5 ขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ -- 3.6 ขนย้ายหัวมันสำปะหลังสด มันเส้น -- 4 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- 5 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544