Phǣng phitsadān. Lēm 4, Sap mō̜radok / Jurisprudence Group dōi Wichīan Dirēkʻudomsak.

แพ่งพิสดาร. เล่ม 4, ทรัพย์ มรดก / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.  (Text) (Text)

Wichīan Dirēkʻudomsak.
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Call no.: KPT496.7 .ว622 2557 ล. 4Publication: Krung thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2557 [2014]Edition: Chabap prapprung mai pī 2557. Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557Description: 512 หน้าISBN: 9786163614841; 6163614844Other title: Kotmāi phǣng phitsadān. Lēm 4, Sap mō̜radok Other title: กฎหมายแพ่งพิสดาร. เล่ม 4, ทรัพย์ มรดก [Cover title]Subject(s): กฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยคำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทยLOC classification: KPT496.7 | .ว622 2557 ล. 4
Contents:ทรัพย์, ทรัพย์สิน -- การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ -- ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน -- สาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ -- ที่งอกริมตลิ่ง -- การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น -- สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น -- การคุ้มครองผู้ได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ -- สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด -- ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด -- แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ -- ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ -- ทางจำเป็น -- กรรมสิทธิ์รวม -- สิทธิครอบครอง -- การแย่งการครอบครอง -- การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง -- การเปลี่ยนลักษณะการยึดถือ -- ครอบครองปรปักษ์ -- ภาระจำยอม -- สิทธิเก็บกิน -- มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การถูกกำจัดมิให้รับมรดก -- การตัดมิให้รับมรดก -- การสละมรดก -- พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก -- บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม -- ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม -- การรับมรดกแทนที่ -- พินัยกรรม -- แบบพินัยกรรม -- การเพิกถอนพินัยกรรม -- ผู้จัดการมรดก -- อายุความการจัดการมรดก -- การแบ่งปันทรัพย์มรดก -- อายุความมรดก.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT496.7 .ว622 2557 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014520820
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT496.7 .ว622 2557 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014520838
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT496.7 .ว622 2557 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014520796
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT496.7 .ว622 2557 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014520804
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT496.7 .ว622 2557 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014520812
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT496.7 .ว622 2557 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015504047
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT496.7 .ว622 2557 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014520770
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT496.7 .ว622 2557 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014520788
รายการจองทั้งหมด: 0

ทรัพย์, ทรัพย์สิน -- การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ -- ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน -- สาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ -- ที่งอกริมตลิ่ง -- การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น -- สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น -- การคุ้มครองผู้ได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ -- สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด -- ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด -- แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ -- ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ -- ทางจำเป็น -- กรรมสิทธิ์รวม -- สิทธิครอบครอง -- การแย่งการครอบครอง -- การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง -- การเปลี่ยนลักษณะการยึดถือ -- ครอบครองปรปักษ์ -- ภาระจำยอม -- สิทธิเก็บกิน -- มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การถูกกำจัดมิให้รับมรดก -- การตัดมิให้รับมรดก -- การสละมรดก -- พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก -- บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม -- ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม -- การรับมรดกแทนที่ -- พินัยกรรม -- แบบพินัยกรรม -- การเพิกถอนพินัยกรรม -- ผู้จัดการมรดก -- อายุความการจัดการมรดก -- การแบ่งปันทรัพย์มรดก -- อายุความมรดก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544