Kotmāi wādūai kānčhatrūp thīdin phư̄a phatthanā phư̄nthī / khana phūčhattham Suntharī Sœ̄msuksamrit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ / คณะผู้จัดทำ สุนทรี เสริมสุขสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Suntharī Sœ̄msuksamrit.
สุนทรี เสริมสุขสัมฤทธิ์
Call no.: KPT3061 .ก925 2557Publication: Krung Thēp... : Samnak Phangmư̄ang Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2557 [2014]Description: 136 หน้า : ภาพสีประกอบSubject(s): การจัดรูปที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการพัฒนาที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3061 | .ก925 2557
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3061 .ก925 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014719158
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3061 .ก925 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014492541
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3061 .ก925 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014492558
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3061 .ก925 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014492566
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Electronic Transactions Development Agency (ETDA) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3035 .พ464 2557 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 : KPT3042 .ก33 2544 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พร้อมด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 บทวิเคราะห์สรุป และ ข้อแนะนำ / KPT3061 .ก925 2557 กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ / KPT3061 .ก925 2557 กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ / KPT3067.ก312522ก4 2556 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับอ้างอิง) / KPT3075.ก35255 ก64 2554 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ / KPT3075.ก35255 ก65 2554 การให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุขและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ การให้ความยินยอมตามมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเรื่องการให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุข /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544