Kotmāi withī phitčhāranākhwām phǣng wādūai ʻuthō̜n-dīkā / Čharan Phakdīthanākun.

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา / จรัญ ภักดีธนากุล.  (Text) (Text)

Čharan Phakdīthanākun.
จรัญ ภักดีธนากุล
Call no.: KPT1822 .จ46 2556Publication: Krung thēp... : , 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เพรส จำกัด, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phōemtōem]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 208 หน้าISBN: 6163353447; 9786163353443Other title: ʻUthō̜n-dīkā Other title: อุทธรณ์-ฎีกา [Spine title]Subject(s): การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยอุทธรณ์ฎีกาLOC classification: KPT1822 | .จ46 2556
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1822 .จ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014570122
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 638768 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014570098
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1822 .จ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014570056
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1822 .จ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014570064
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1822 .จ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014570072
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2013 638594 รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ : LAW KPT 2013 638768 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา / LAW KPT 2013 638768 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา / LAW KPT 2013 638768 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา / LAW KPT 2013 639033 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : LAW KPT 2013 639033 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : LAW KPT 2013 639261 ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544