ʻAmnāt nāthī khō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n nai kānčhattham bō̜rikān rotfaifā khonsong mūanchon phāitai Prakāt Khana Patiwat Chabapthī 58 : rāingān kānwičhai chabap sombūn / dōi Suraphon Nitikraiphot.

อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์.  (Text) (Text)

Suraphon Nitikraiphot.
สุรพล นิติไกรพจน์
Call no.: KPT3465.ร34 ส74 2557Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Description: 52 แผ่นNotes: โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Subject(s): รถรางไฟฟ้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- กรุงเทพฯงานวิจัย/ResearchLOC classification: KPT3465.ร34 | ส74 2557
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ | TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3465.ร34 ส74 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014670252
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 640742 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014509344
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3465.ร34 ส74 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014613575
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3465.ร34 ส74 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014613583
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2014 640731 กำหนดอายุความในคดีแพ่ง = LAW KPT 2014 640731 กำหนดอายุความในคดีแพ่ง = LAW KPT 2014 640731 กำหนดอายุความในคดีแพ่ง = LAW KPT 2014 640742 อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 : LAW KPT 2014 640748 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : เรียงตามมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน คำสั่งศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การคืนอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของเดิม หรือทายาทกรณีที่มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในเวลาที่กำหนด / LAW KPT 2014 640748 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : เรียงตามมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน คำสั่งศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การคืนอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของเดิม หรือทายาทกรณีที่มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในเวลาที่กำหนด / LAW KPT 2014 640748 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : เรียงตามมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน คำสั่งศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การคืนอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของเดิม หรือทายาทกรณีที่มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในเวลาที่กำหนด /

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544