ʻAmnāt nāthī khō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n nai kānčhattham bō̜rikān rotfaifā khonsong mūanchon phāitai Prakāt Khana Patiwat Chabapthī 58 : rāingān kānwičhai chabap sombūn / dōi Suraphon Nitikraiphot.

อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์.  (Text) (Text)

Suraphon Nitikraiphot.
สุรพล นิติไกรพจน์
Call no.: KPT3465.ร34 ส74 2557Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Description: 52 แผ่นNotes: โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Subject(s): รถรางไฟฟ้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- กรุงเทพฯงานวิจัย/ResearchLOC classification: KPT3465.ร34 | ส74 2557
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ | TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3465.ร34 ส74 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014670252
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3465.ร34 ส74 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014509344
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3465.ร34 ส74 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014613575
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3465.ร34 ส74 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014613583
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3464.3.ก28 2464 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง = KPT3464.3 .ป563 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนากิจการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย : KPT3464.3 .ป563 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนากิจการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย : KPT3465.ร34 ส74 2557 อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 : KPT3467.ก28 2542 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ = KPT3467 .ก932 2559 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กับสายการบินของไทยในการประกอบธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ / KPT3467 .ก936 2554 ตัวแทนควบคุมในการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทย /

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544