Kānphatthanā sakkayaphāp mūbān kasēt 'insī bǣp yangyư̄n phư̄a kānphưngphā ton'ēng tām lak sētthakit phō̜phīang khō̜ng Bān Thap Thai Tambon Thamō̜ 'Amphœ̄ Prāsāt Čhangwat Surin = Development potential of sustainable organic agriculture for self sufficiency based on sufficiency economy at Bann ThapThai, Tambon Thamo, Amphoe Prasat, Surin Province : rāingān kānwičhai / dōi Sutthisak Kǣokǣmčhan læ khana.

การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Development potential of sustainable organic agriculture for self sufficiency based on sufficiency economy at Bann ThapThai, Tambon Thamo, Amphoe Prasat, Surin Province : รายงานการวิจัย / โดย สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ และคณะ.  (Text) (Text)

Sutthisak Kǣokǣmčhan. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt.
สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Call no.: S605.5 .ก6435 2557Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2557] [2014]Description: 204 แผ่น : ภาพสีประกอบOther title: Development potential of sustainable organic agriculture for self sufficiency based on sufficiency economy at Bann ThapThai, Tambon Thamo, Amphoe Prasat, Surin Province [Parallel title]Subject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย -- สุรินทร์เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย -- สุรินทร์บ้านทัพไทย (สุรินทร์)งานวิจัย / ResearchLOC classification: S605.5 | .ก6435 2557
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks S605.5 .ก6435 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014513544
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
S605.5 .ก643 2553 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย = S605.5 .ก645 2552 การศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์อย่างครบวงจร = S605.5 .ก753 2549 เกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน / S605.5 .ก6435 2557 การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Development potential of sustainable organic agriculture for self sufficiency based on sufficiency economy at Bann ThapThai, Tambon Thamo, Amphoe Prasat, Surin Province : รายงานการวิจัย / S605.5 .ข73 เขตนิเวศก์เกษตรประเภทฟาร์ม-ฟาร์มขนาดเล็ก และกิจกรรมทางเลือก (โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการเกษตร) / S605.5 .ค942 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผักสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ = S605.5 .ช35 2550 เกษตรอินทรีย์ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544