Pharātchabanyat Prakō̜p Ratthathammanūn Wādūai Kāntrūatngœ̄n Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2542 (chabap ʻāngʻing) / Kǭng Kotmāi Thai, Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā rīaprīang ; [phūčhattham Chanthanā Kraisathit].

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (ฉบับอ้างอิง) / กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียบเรียง ; [ผู้จัดทำ ฉันทนา ไกรสถิตย์].  (Text) (Text)

Thailand. Chanthanā Kraisathit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Kǭng Kotmāi Thai.
ไทย
ฉันทนา ไกรสถิตย์, 2513- | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย
Call no.: KPT3529.ก312542ก4 2557Publication: [Krung Thēp...] : Fāi Phalit ʻĒkkasān, Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 67 หน้าUniform titles: Laws, statutes, etc. Uniform titles: กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. Subject(s): การสอบบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการตรวจสอบภายใน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3529.ก312542ก4 | 2557
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3529.ก312542ก4 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014625579
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3529.ก312542ก4 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014625546
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 643135 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for Loan 31379014625553
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3528 .ส729 2563 กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน / KPT3528 .ส73 2560 กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / KPT3529.ก28 2522 พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 / KPT3529.ก312542ก4 2557 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (ฉบับอ้างอิง) / KPT3529 .ค65 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยส่วนตัวของนายปรีชา เฉลิมวณิชย์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย ที่ 47/2547 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 266 กรณีการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภาเกี่ยวกับการเลือกและลงมติตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (คดีคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน). KPT3529 .ศ644 ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ / KPT3529 .ศ644 ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544