Rō̜i yim khō̜ng Nailūang = [Smiles of the King] / bannāthikān Panumart Thaksanā.

รอยยิ้มของในหลวง = [Smiles of the King] / บรรณาธิการ ภาณุมาศ ทักษณา.  (Text) (Text)

Panumart Thaksanā. Phākō̜n Čhanthanamattha. Čharungčhit Thīkhara, thānphūying, ʻĀriyā Sinthučhariwat. Jirayu Isarankura Na ʻAyutthayā. Wasit Dētkunchō̜n, Phon.Tō̜.ʻŌ̜., ʻĀnan panyārachun, Sumeth Tantiwētkun, Sanitsuda ʻĒkchai. Umpon Sēnānarong. Rōt Ngāmmǣn, Chatcharin Chaiwat, Thanong Khuntong. Winai Phongsīphīan. Suraphot Thawīsak. Yō̜tyīam Thēptharānon. Photchara Yutidhammadamrong, Čhitisara. Thō̜ngkham Sīyōthin, Phō̜. ʻŌ̜. (phisēt), Phra Thamkōsāčhān (Prayūn) Charlie Nānāphan. Krames, Manfred. Johnson, Darryl N. Wheeler, Martin. Bailey, Anthony. Woo, K. I. Khlang Panya Thai. BBC news Samnakkhāo Čhaophrayā.
ภาณุมาศ ทักษณา | ภากร จันทนมัฎฐะ | จรุงจิตต์ ทีขะระ, ท่านผู้หญิง, 2488- | อาริยา สินธุจริวัตร | วสิษฐ เดชกุญชร, พล.ต.อ, 2472-2561 | อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- | สนิทสุดา เอกชัย | โรจน์ งามแม้น, 2487- | ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, 2499- | ทนง ขันทอง | วินัย พงศ์ศรีเพียร | สุรพศ ทวีศักดิ์ | ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ | พชร ยุติธรรมดำรง, 2490- | จิตอิสระ | ทองคำ ศรีโยธิน, พ.อ. (พิเศษ), 2463-2551 | พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร), 2498- | ชาลี นานาพันธ์ | วีลเลอร์, มาร์ติน | วู, เค. ไอ | คลังปัญญาไทย | บีบีซี นิว | สำนักข่าวเจ้าพระยา | จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | อำพล เสนาณรงค์ | เบลีย์, แอนโทนี | จอห์นสัน, ดาร์ริล เอ็น | คราเมส, แมนเฟรด
Call no.: HIST DS 2011 643329Publication: Lamphūn : Hō̜ Sō̜ Mō̜. Nutthaphol Kānphim (khana bukkhon), [2554] [2011] Publication: ลำพูน : หสม.ณัฐพลการพิมพ์ (คณะบุคคล), [2554] [2011]Description: 265 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: จัดพิมพ์เนื่องในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ใต้ร่มพระบารมี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554.; ฉบับพิมพ์ซ้ำ.ISBN: 9789744011862Other title: Smiles of the King [Parallel title]Subject(s): สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-นิตยสารลิปส์ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HIST DS 2011 643329 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014514963
รายการจองทั้งหมด: 0

จัดพิมพ์เนื่องในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ใต้ร่มพระบารมี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544