Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 phrō̜m : Rabīap khō̜ng thī prachum yai tulākān nai Sān Pokkhrō̜ng Sūngsut wādūai withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2543 ; Phrarātchakritsadīkā khā tō̜pthǣn phayānbukkhon læ phayān phūchīeochān khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2544 ; Rabīap læ prakāt thī ʻō̜k tām Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 ; Kham nænam khō̜ng Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng.

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พร้อม : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ; พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ; ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ; คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครอง.  (Text) (Text)

Thailand. Mūnnithi Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham thāng Pokkhrō̜ng.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
Call no.: KPT2764.ก28 2555กPublication: Krung Thēp... : Mūnnithi Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham thāng Pokkhrō̜ng, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2555 [2012]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 261 หน้าISBN: 9789747943870; 9747943875Uniform titles: Laws, statutes, etc. Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2764.ก28 | 2555ก
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก28 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014634506
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2764.ก28 2549 รวมกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองและการปฏิบัติราชการทางปกครอง / KPT2764.ก28 2549 รวมกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองและการปฏิบัติราชการทางปกครอง / KPT2764.ก28 2553 รวมกฎหมายปกครอง ปรับปรุงใหม่ / KPT2764.ก28 2555ก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พร้อม : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ; พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ; ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ; คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครอง. KPT2764.ก28 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 / KPT2764.ก28 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 / KPT2764.ก28 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544