Sētthakit chœ̄ng sāngsān = Creative economy : rung ʻarun khō̜ng sētthakit digithan / Sombat Kusumāwalī.

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ = Creative economy : รุ่งอรุณของเศรษฐกิจดิจิทัล / สมบัติ กุสุมาวลี.  (Text) (Text)

Sombat Kusumāwalī,
สมบัติ กุสุมาวลี
Call no.: HD9999.ว63 ส43 2558Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 311 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740333197; 9740333192Other title: Creative economy [Parallel title]Subject(s): เศรษฐศาสตร์แรงงานการสร้างสรรค์ -- แง่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีCultural industriesCreative industriesLOC classification: HD9999.ว63 | ส43 2558
Contents:มองมองข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ -- การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสร้างสรรค์ -- สังคมเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ ว่าด้วยนวัตกรรมและชนชั้นใหม่ -- ชนชั้นสร้างสรรค์ : มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์ -- เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับ "ความสร้างสรรค์" (1) -- เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับ "ความสร้างสรรค์" (2) -- คนสร้างสรรค์คือทุนแห่งความสร้างสรรค์ -- ทุนความสร้างสรรค์ มาจากคนสร้างสรรค์และสังคมที่สร้างสรรค์ -- ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : ริชาร์ด ฟลอริดากับตัวแบบ "สามที" -- ญี่ปุ่น : เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คนสร้างสรรค์เมืองสรรค์ -- เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์คืออะไร -- อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (1) -- อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (2) -- เศรษฐกิจบนฐานความรู้ : ฐานสำคัญของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (1) -- เศรษฐกิจบนฐานความรู้ : ฐานสำคัญของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (2) -- เมื่อสังคมวิทยาครึกครื้นบริหารจัดการไม่คึกคัก -- ก่อนจะถึงยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : สังคมสารสนเทศ (1) -- ก่อนจะถึงยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : สังคมสารสนเทศ (2) -- ก่อนจะถึงยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : สังคมสารสนเทศ (3) -- อังกฤษกับการเป็น "ชาติแห่งนวัตกรรม" (1) -- อังกฤษกับการเป็น "ชาติแห่งนวัตกรรม" (2) -- ถอดรหัส "พระมหาชนก" จากมุมมองด้านการพัฒนามนุษย์และองค์การ : อัจฉริภาพอันสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-01 (Thai) | TUPUEY-New Book-201909-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD9999.ว63 ส43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013933719
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD9999.ว63 ส43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013933701
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD9999.ว63 ส43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014752928

JC 669

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD9999.ว63 ส43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014752936
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD9999.ว63 ส43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015794366
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD9999.ว63 ส43 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015173603
รายการจองทั้งหมด: 0

มองมองข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ -- การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสร้างสรรค์ -- สังคมเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ ว่าด้วยนวัตกรรมและชนชั้นใหม่ -- ชนชั้นสร้างสรรค์ : มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์ -- เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับ "ความสร้างสรรค์" (1) -- เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับ "ความสร้างสรรค์" (2) -- คนสร้างสรรค์คือทุนแห่งความสร้างสรรค์ -- ทุนความสร้างสรรค์ มาจากคนสร้างสรรค์และสังคมที่สร้างสรรค์ -- ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : ริชาร์ด ฟลอริดากับตัวแบบ "สามที" -- ญี่ปุ่น : เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คนสร้างสรรค์เมืองสรรค์ -- เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์คืออะไร -- อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (1) -- อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (2) -- เศรษฐกิจบนฐานความรู้ : ฐานสำคัญของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (1) -- เศรษฐกิจบนฐานความรู้ : ฐานสำคัญของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (2) -- เมื่อสังคมวิทยาครึกครื้นบริหารจัดการไม่คึกคัก -- ก่อนจะถึงยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : สังคมสารสนเทศ (1) -- ก่อนจะถึงยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : สังคมสารสนเทศ (2) -- ก่อนจะถึงยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : สังคมสารสนเทศ (3) -- อังกฤษกับการเป็น "ชาติแห่งนวัตกรรม" (1) -- อังกฤษกับการเป็น "ชาติแห่งนวัตกรรม" (2) -- ถอดรหัส "พระมหาชนก" จากมุมมองด้านการพัฒนามนุษย์และองค์การ : อัจฉริภาพอันสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544