Phrarātchabanyat Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2502 kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2505 (chabap thī 3) Phō̜.Sō̜. 2506 (chabap thī 4) Phō̜.Sō̜. 2510 ; Khō̜toklong rawāng Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai kap Krasūang Kānkhlang ; læ , Phrarātchabanyat Kamnot ʻAmnāt Krasūang Kānkhlang nai Kānkhamprakan Phō̜.Sō̜. 2510.

พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 ; ข้อตกลงระหว่างบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง ; และ, พระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510.  (Text) (Text)

Thailand.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Call no.: LAW KPT 1970 651961Publication: Phra Nakhǭn : Bansat Ngœ̄nthun ʻUtsāhakam hǣng prathēt Thai, 2513 [1970] Publication: พระนคร : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2513 [1970]Description: Description: 40 หน้าNotes: ชื่อเรื่องจากปก.Uniform titles: Laws, statutes, etc. Subject(s): บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค้ำประกัน -- ไทยกฎหมายอุตสาหกรรม -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 LAW KPT 1970 651961 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014847660
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 1963 496788 คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน / LAW KPT 1963 650946 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และบรรพ 6 พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกา เรียงลำดับมาตรา เริ่มแต่ปี 2486 ถึงปี 2506 รวม 21 ปี / LAW KPT 1967 652522 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งพาณิชย์ / LAW KPT 1970 651961 พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 ; ข้อตกลงระหว่างบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง ; และ, พระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510. LAW KPT 1976 669998 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว : LAW KPT 1977 670197 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520. LAW KPT 1980 669980 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ /

ชื่อเรื่องจากปก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544