Nānā sāra thāng dān ratthaprasāsanasāt / bannāthikān Piyākō̜n Wangmahāphō̜n.

นานาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ / บรรณาธิการ ปิยากร หวังมหาพร.  (Text) (Text)

Piyākō̜n Wangmahāphō̜n Rangsan Prasœ̄tsī. Hakhūan Chūphen. Čhančhirā Tētānang. Čhintanā Tō̜tkǣo. Čhiraphat Rakhang. Chayaphon Phongditsayā. Natthapong Manīčhak. Nīranut Suphasī. Thanaphat Phengprīchā. Thansāchom Čhitbančhong. Nopphadon Tangthammarōt. Phō̜nthip Būraphan. Phō̜nniphā Phimchaisī. Phō̜nphat Khamphāphong. Lakkhanā Sīmūang. Sarudā ʻInphilā. Sakchai Pradit. Singhā Phrompheng. Suphannadā Phārām. Hathaiphat Bunphưng.
ปิยากร หวังมหาพร, 2508- | รังสรรค์ ประเสริฐศรี | หควณ ชูเพ็ญ | จันจิรา เตตานัง | จินตนา ต๊อดแก้ว | จิรภัทร ระฆัง | ชยพล พงษ์ดิษยา | ณัฐพงศ์ มณีจักร์ | ณีรนุช ศุภศรี | ธนภัทร เพ็งปรีชา | ธัญษาชม จิตบรรจง | นพดล ตั้งธรรมโรจน์ | พรทิพย์ บูรพันธ์ | พรนิภา พิมพ์ชัยศรี | ภรภัทร คำภาพงษ์ | ลักขณา ศรีม่วง | ศรุดา อินทร์พิลา | ศักดิ์ชัย ประดิษฐ์ | สิงหา พรมเพ็ง | สุพัณณดา ภาราม | หทัยพัชร บุญพึ่ง
Call no.: JQ1745 .น636 2558Publication: Krung Thēp... : Laksūt Ratthaprasāsanasāt Bandit Mahāwitthayālai Sīpathum, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 295 หน้าISBN: 9789746554572; 9746554573Subject(s): การบริหารรัฐกิจ -- ไทยLOC classification: JQ1745 | .น636 2558
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น636 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014879523
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น636 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014773031
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .น636 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014879481
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .น636 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014773015
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .น636 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014879507
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .น636 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014879515
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .น636 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014773007
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2015 652131 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014773023
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544