มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit laksana lamœ̄t : phrō̜mdūai phāk phanūak tārāng khwāmrapphit tāng tāng khāsinmai thotthǣn læ nirathōtsakam phrarātchabanyat khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 læ lak kotmāi laksana lamœ̄t khō̜ sannitthān khwāmphit thāng kotmāi phrō̜m dūai phāk phanūak / Phaičhit Punyaphan.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก / ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

Phaičhit Punyaphan,
By: ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: LAW KPT 2014 652421Publication: Krung Thēp... : b Nitibannakān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557 [2014]Edition: Kǣkhai phœ̄mtœ̄m , phim khrang thī 14. Edition: แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งที่ 14.Description: ก-ฌ, 378 หน้า.Subject(s): ละเมิด -- ไทย | ความรับผิดของราชการ -- ไทย
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2015-09 (Thai)
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 03/03/2019 31379014809801
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014809819
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014809827
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014809751

วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014809769
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014809777
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014809785
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014809793
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 26/02/2019 31379014809728
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014809736
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014809744
Total holds: 0
กำลังเรียกดู Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
LAW KPT 2014 651217 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้งกับทางออกของประเทศไทย : สัมมนาทางวิชาการ งานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / LAW KPT 2014 651217 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้งกับทางออกของประเทศไทย : สัมมนาทางวิชาการ งานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / LAW KPT 2014 651686 Annual judicial statistics, Thailand ... LAW KPT 2014 652421 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก / LAW KPT 2014 652421 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก / LAW KPT 2014 652421 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก / LAW KPT 2014 652421 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก /

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305