ʻAdīt prathān Khō̜ ʻAō̜ Pō̜. næ ʻAō̜ Sō̜ Sō̜. nai khadī kānkō̜kānrāi / Khanit Na Nakhǭn.

อดีตประธาน คอป. แนะ อสส. ในคดีการก่อการร้าย / คณิต ณ นคร.  (Text) (Text)

Khanit Na Nakhǭn,
คณิต ณ นคร, 2480-
Call no.: LAW KPT 2014 652592Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 3. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 95 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.ISBN: 9786162692437Subject(s): การก่อการร้าย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. -- ไทยการก่อการร้ายอัยการ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 652592 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014774021
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2014 652421 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก / LAW KPT 2014 652421 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก / LAW KPT 2014 652421 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก / LAW KPT 2014 652592 อดีตประธาน คอป. แนะ อสส. ในคดีการก่อการร้าย / LAW KPT 2014 654087 แนวทางการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ : LAW KPT 2014 654174 คู่มือผู้รับอนุญาต ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป / LAW KPT 2014 654174 คู่มือผู้รับอนุญาต ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544