Khō̜bangkhap kānprachum Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2549 / Samnak Kotmāi, Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā.

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (Text) (Text)

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Samnak Kotmāi.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย
Call no.: DOC 2006 652651Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kānphim, Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, [2549] [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2549] [2006]Description: 38 หน้าSubject(s): ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -- กฎและระเบียบปฏิบัติกฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC 2006 652651 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014812409
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2006 634454 วัตถุประสงค์และการบังคับใช้ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม : DOC 2006 634458 บทบาทของศาลฎีกาในบริบทของกฎหมายกับความยุติธรรม : DOC 2006 634458 บทบาทของศาลฎีกาในบริบทของกฎหมายกับความยุติธรรม : DOC 2006 652651 ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 / DOC 2006 658736 ศาลรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง : กรณีประสบการณ์ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / DOC 2006 671034 ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : DOC 2007 642676 การศึกษากฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ : เพื่อความเข้าใจและการเคารพกฎเกณฑ์ของกฎหมายภาคสงคราม/

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544