Kotmāi læ rabīap thī kīeokhō̜ng kap ngān čhotmāihēt / phūrīaprīang Čhuthāthip ʻAngsusing ; bannāthikān Naiyanā Yǣmsākhā.

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ / ผู้เรียบเรียง จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ; บรรณาธิการ นัยนา แย้มสาขา.  (Text) (Text)

Thailand. Čhuthāthip ʻAngsusing. Naiyanā Yǣmsākhā, Thailand. Krom Sinlapākō̜n.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ | นัยนา แย้มสาขา, 2499- | กรมศิลปากร
Call no.: KPT3177.ก28 2558Publication: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 2. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 210 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.ISBN: 9786162831720; 6162831728Subject(s): จดหมายเหตุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยลิขสิทธิ์ -- ไทยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการกระทำในทางปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT3177.ก28 | 2558
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3177.ก28 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013926689
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3177.ก28 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015207252
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3177.ก28 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015426068
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3140 .ข64 แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทำผิดวินัย / KPT3148 .ร54 2553 รวมข้อหารือ สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / KPT3148 .ร54 2553 รวมข้อหารือ สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / KPT3177.ก28 2558 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ / KPT3183 .ค74 คู่มือพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / KPT3190.ก67 ก64 กฎหมายเศรษฐกิจกับการพัฒนา : KPT3190.ก67 ก64 กฎหมายเศรษฐกิจกับการพัฒนา :

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544