Normal view MARC view ISBD view

ʻĒkkasān prakō̜p kānprachum wichākān dān kānwāngphǣn phāk læ mư̄ang pračham pī 2558 "Resilient City" / Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang Mahāwitthayālai Thammasāt Sūn Rangsit.

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2558 "Resilient City" / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

Urban and Regional Planning Academic Symposium Mahāwitthayālai Thammasāt Sūn Rangsit) Sakrin Sǣphū. Dithā Sǣngwatthanachai. Phondēt Chaowarat. Sutī Anantsuksomsī. Nit Tantisirin. Wijitbusaba Mārom. Čhittisak Thammāphō̜nphilāt. Sarit Tiyawongsuwan. Thanakrit Mīsomčhit. Thīthat Trīphœ̄msap. Patcharapan Phimbančhong, Sōmsakāo Phētrānon. Walaiporn ʻAttanan. Hansā Sīlœ̄tchaiphānit. Rasitā Dāsī. ʻAnan Sǣngngām. ʻĪayāng Tongseng. Natthapong Phannoi. Parinyaphō̜n Sīwō̜ranan. Sirilak Mongkolkœ̄t. Kanegae, Hidehiko Chawīwan Dēnpaibūn. Mānat Sīwanit. Sudarat ʻUtthārat. Sudāphō̜n Sutprasert. Phanthiwā Sīsin. Paisal Sangchun. Petchlatdā Phetphakdī. Kō̜rakot Phōsitlimpakun. Nutsuda Thēpwong. Wijitbusaba Mārom. Nisā Wanphong. Polphinit Phinitchō̜p. Yānwit Phothong. Kannikā Khumwong. ʻAnāwin Čhīamprasert. Kasēmphan Trakūnkhačhō̜nsak. Krō̜ngkamon Tangchīwawatthanakun. Kritphō̜n Hāočharœ̄n. Thanrada Sītā. Phō̜nnarong Charnnuwong. Thanadēt Chư̄asuphab. Phat Čhanthachōt. Wichai Likhitphō̜nrak. Tasanee Thatsarī. Thawikā Tangprapa. Somjittra Rư̄angsī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang.
By: การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต).
Contributor(s): Wljitbusaba Ann Marome | Kunnawud Angkarattanapichai | Seng Touch | สักรินทร์ แซ่ภู่ | ดิฐา แสงวัฒนะชัย | พลเดช เชาวรัตน์ | สุธี อนันต์สุขสมศรี | นิจ ตันติศิรินทร์ | วิจิตรบุษบา มารมย์ | จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ | สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ | ธนกฤต มีสมจิตร | ธีธัช ตรีเพิ่มทรัพย์ | พัชรพรรณ พิมพ์บรรจง, 2533- | โสมสกาว เพชรานนท์ | วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ | หรรษา ศรีเลิศชัยพานิช | รสิตา ดาศรี | อนันท์ แสงงาม | เอียย่าง ต่งเซ่ง | ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย | ปริญญาพร ศรีวรนันท์ | ศิริลักษณ์ มงคลเกิด | คาเนกาเอะ, ฮิเดฮิโกะ | ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ | มานัส ศรีวณิช | สุดารัตน์ อุทธารัตน์ | สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ | พันทิวา ศรีศิลป์ | ไพศาล แสงจันทร์ | เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี | กรกฎ โพษิตลิมปกุล | ณัฐสุดา เทพวงค์ | วิจิตรบุษบา มารมย์ | นิศรา วรรณพงศ์ | พลพินิจ พินิจชอบ | ญาณวิทย์ โพธิ์ทอง | กรรณิการ์ คุ้มวงษ์ | อนาวิล เจียมประเสริฐ | เกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์ | กรองกมล ตั้งชีววัฒนกุล | กฤตพร ห้าวเจริญ | ธัญรดา สีตา | พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ | ธนเดช เชื้อสุภาพ | พัฒน์ จันทะโชติ | วิชัย ลิขิตพรรักษ์ | ทัศนี ทัศศรี | ทวิกา ตั้งประภา | สมจิตรา เรืองศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: NA9010 .ก64 2558Publication: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Description: ก-ฑ, 454 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง TCC Land Auditorium ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ISBN: 9789744668059; 9744668059.Subject(s): ผังเมือง -- ไทย -- การประชุม | การใช้ที่ดิน -- ไทย -- การประชุม | การออกแบบภูมิทัศน์ -- การประชุม | การผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง
List(s) this item appears in: New Books 2015-10 (Thai)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 653624 (See Similar Items) Available 31379014775598
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 653624 (See Similar Items) Available 31379014775580
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA9010 .ก64 2558 (See Similar Items) Show map Available 31379015235063
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA9010 .ก64 2558 (See Similar Items) Show map Available 31379015235071
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 653624 (See Similar Items) Show map Available 31379014775549
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 653624 (See Similar Items) Show map Available 31379014775556
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 653624 (See Similar Items) Show map Available 31379014775564
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 653624 (See Similar Items) Show map Available 31379014775572
Total holds: 0

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง TCC Land Auditorium ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)