Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / Phan Tamrūat ʻĒk (Phisēt) Čhakkraphong Wiwatwanit.

กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.  (Text) (Text)

Čhakkraphong Wiwatwanit.
จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
Call no.: KPT4610 .จ59 2553Publication: Nonthaburī : Bō̜risat ʻApisara ʻIntœ̄krup, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 [2010]Edition: Phim khrang thī 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)Description: 404 หน้าSubject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยหมายเรียก -- ไทยหมายค้น -- ไทยการจับกุม -- ไทยการควบคุมตัวบุคคล -- ไทยการจำคุก -- ไทยการปล่อยตัวชั่วคราว -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .จ59 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4610 .จ59 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014822226
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4610 .ค942 2556 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการนำระบบไต่สวนมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4610 .ง63 2556 เหลียวหลัง แลหน้า หลักและปัญหาการดำเนินคดีอาญาของไทย : KPT4610 .ง63 2556 เหลียวหลัง แลหน้า หลักและปัญหาการดำเนินคดีอาญาของไทย : KPT4610 .จ59 2553 กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / KPT4610 .จ64 บันทึกท้ายฎีกา เรียงตามมาตรา ป.วิ.อ. / KPT4610 .จ64 บันทึกท้ายฎีกา เรียงตามมาตรา ป.วิ.อ. / KPT4610 .จ462 2554 ผลของคำพิพากษาคดีอาญาที่มีต่อการดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544