Rūam kotmāi kīeokap ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin rūam thang thī kǣkhai phœ̄mtœ̄m čhon thưng patčhuban / phūrūaprūam Banyat Phūmphan.

รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน / ผู้รวบรวม บัญญัติ พุ่มพันธ์.  (Text) (Text)

Thailand. Banyat Phūmphan. Mūnnithi Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
บัญญัติ พุ่มพันธ์ | มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Call no.: LAW KPT 2012 654114Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2555 [2012]Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: Description: 239 หน้าUniform titles: Laws, statutes, etc. Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books LAW KPT 2012 654114 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014830351
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544