ความเหมาะสมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าสินค้าปลอมแปลง / โดย กิตติคุณ เวียงคำ.  (Text) (Text)

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
กิตติคุณ เวียงคำ, 2531-
Kittikhun Wiangkham, 1988- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: LAW KPT 2015 655843Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Description: 10, 218 แผ่นOther title: Thailand's property of joining in anti-counterfeiting trade agreement [Added title page title]Subject(s): ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทยสินค้าปลอมแปลง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยความตกลงว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการค้าสินค้าปลอมแปลงAnti-counterfeiting trade agreementความตกลง ACTAACTAการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาEnforcement of intellectual property rightsDissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2015 655805 การกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับข้อมูลเอกลักษณ์บุคคล / LAW KPT 2015 655821 สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด / LAW KPT 2015 655830 การกระทำชำเราโดยฝ่าฝืนความยินยอมระหว่างคู่สมรส : LAW KPT 2015 655843 ความเหมาะสมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าสินค้าปลอมแปลง / LAW KPT 2015 655849 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีบริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ / LAW KPT 2015 655858 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ / LAW KPT 2015 655880 ปัญหาการดำรงอยู่ของสัญญาต่างตอบแทนในกรณีการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้ ตามมาตรา372 ป.พ.พ. /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544