ความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับกรณีสินค้าสูญหาย / โดย ว่าที่ร้อยตรีธนพล เลิศวรกุลชัย.  (Text) (Text)

Tanapon Lertworakulchai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
ธนพล เลิศวรกุลชัย, 2532-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: LAW KPT 2015 656119Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Description: 5, 125 แผ่นOther title: Value added tax liabilities related to the loss of goods [Added title page title]Subject(s): ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยDissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks LAW KPT 2015 656119 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014888292
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2015 656103 การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : LAW KPT 2015 656112 การซื้อสินค้าและการจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐ / LAW KPT 2015 656116 สัญญาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์ / LAW KPT 2015 656119 ความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับกรณีสินค้าสูญหาย / LAW KPT 2015 656124 การพิพากษาไม่เกินคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 : LAW KPT 2015 656126 ผลของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม / LAW KPT 2015 656135 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการชำระภาษีศุลกากรและการคืนอากรทั่วไป /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544