Khačhat kānlư̄ak patibat thāng chư̄achāt : ʻAnusanyā Rawāng Prathēt Wādūai Kānkhačhat Kānlư̄ak Patibat Thāng Chư̄achāt Nai Thuk Rūpbǣp / rīaprīang dōi Rungpetch Sumitnan

ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ / เรียบเรียงโดย รุ้งเพชร สุมิตนันท์  (Text) (Text)

Rungpetch Sumitnan Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10
รุ้งเพชร สุมิตนันท์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
Call no.: DOC 2014 656157Series: 'Ēkkasān (Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10) ; māilēk 8/2557 Series: เอกสาร (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10): หมายเลข 8/2557Publication: Chīang Mai : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, 2557 [2014]Description: 18 หน้า : ภาพประกอบสีSubject(s): อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1965)สิทธิมนุษยชน
Contents:อนุสัญญา -- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน -- นิยามสิทธิมนุษยชน -- หลักการสิทธิมนุษยชน -- องค์ประกอบของสิทธิมนุษยชน -- ลักษณะและรูปแบบของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ -- ที่มาของการจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ -- สาระสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ -- ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- เนื้อหา (ส่วนที 1) -- เนื้อหา (ส่วนที 2) -- เนื้อหา (ส่วนที 3) -- ผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาฯ -- ด้านกฎหมาย -- ด้านตุลาการ กระบวนการยุติธรรม -- ด้านการบริหารประเทศของรัฐบาล -- มาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติฯ
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC 2014 656157 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015247076
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2014 656157 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014913116
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2014 647402 Fact book ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = ASEAN Economic Community / DOC 2014 653887 การต่อสู้กับคอร์รัปชันในสังคมเปลี่ยนผ่าน = DOC 2014 653887 การต่อสู้กับคอร์รัปชันในสังคมเปลี่ยนผ่าน = DOC 2014 656157 ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ / DOC 2014 677093 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ : DOC 2014 687738 เรดด์พลัส : ประเด็นเจรจาระดับโลก โจทย์การบ้านระดับประเทศ / DOC 2015 517545 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจอนามัย สวัสดิการ และการออกกำลังกายของประชากร พ.ศ. ... /

อนุสัญญา -- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน -- นิยามสิทธิมนุษยชน -- หลักการสิทธิมนุษยชน -- องค์ประกอบของสิทธิมนุษยชน -- ลักษณะและรูปแบบของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ -- ที่มาของการจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ -- สาระสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ -- ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- เนื้อหา (ส่วนที 1) -- เนื้อหา (ส่วนที 2) -- เนื้อหา (ส่วนที 3) -- ผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาฯ -- ด้านกฎหมาย -- ด้านตุลาการ กระบวนการยุติธรรม -- ด้านการบริหารประเทศของรัฐบาล -- มาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติฯ

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544