การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมสำหรับระบอบประชาธิปไตยไทย / โดย สุธีรา ชูบัณฑิต.  (Text) (Text)

Suteera Chubandit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
สุธีรา ชูบัณฑิต, 2525-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: LAW KPT 2015 656176Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Description: 11, 156 แผ่นOther title: Appropriate acquisition of senators under Thai democratic regime [Added title page title]Subject(s): ผู้ตรากฎหมาย -- ไทยวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาSenateSenatorDissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks LAW KPT 2015 656176 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014888250
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2015 656152 มาตรการทางกฎหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน : LAW KPT 2015 656153 สัญญาแบบผสม / LAW KPT 2015 656170 คณะกรรมการกฤษฎีกากับการเป็นองค์กรปรึกษาหารือของฝ่ายบริหาร / LAW KPT 2015 656176 การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมสำหรับระบอบประชาธิปไตยไทย / LAW KPT 2015 656179 กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว / LAW KPT 2015 656181 สภาพการจ้าง / LAW KPT 2015 656200 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขใหม่) (ค้ำประกัน จำนอง) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544