ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ / โดย สลิลา กลั่นเรืองแสง.  (Text) (Text)

Salila Klanreaungseang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
สลิลา กลั่นเรืองแสง, 2524-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: LAW KPT 2015 656545Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Description: 28, 760 แผ่นOther title: Legal issues concerning nuclear power plants [Added title page title]Subject(s): พลังงานนิวเคลียร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์การกำกับดูแลความปลอดภัยNuclear power plantRegulationSafetyAwards: รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557 สาขาสังคมศาสตร์.Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks LAW KPT 2015 656545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014890017
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2015 655656 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ / LAW KPT 2015 655900 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสำหรับความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญากับประมวลกฎหมายที่ดินกรณีบุกรุกที่ราชพัสดุ / LAW KPT 2015 655959 สิทธิในสุขภาพดีของผู้มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย / LAW KPT 2015 656545 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ / LAW KPT 2015 657233 สถานะทางกฎหมายของเอเย่นต์นักกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย / LAW KPT 2015 658384 การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ปรับปรุงใหม่ตาม ป. วิ. อาญา แก้ไขล่าสุด ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2548 / LAW KPT 2015 658874 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต.

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557 สาขาสังคมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544