Kamnœ̄t "prathēt Thai" phāitai phadetkān / Phinyaphan Photčhanalāwan.

กำเนิดประเทศไทยภายใต้เผด็จการ / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.  (Text) (Text)

Phinyaphan Photčhanalāwan,
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
Call no.: DS571 .ภ662 2558Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 16, 295 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.ISBN: 9789740214212; 9740214215Uniform titles: ศิลปวัฒนธรรม. Subject(s): ไทย -- ประวัติศาสตร์ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2501-2506ไทย -- ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์LOC classification: DS571 | .ภ662 2558
Contents:[1] การทำให้ "พื้นที่ประเทศไทย" ปรากฏขึ้นจริง ด้วยพื้นที่ทางกายภาพ: [1.1.] การสร้างระบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยง "พื้นที่ประเทศไทย" เข้าด้วยกัน -- [1.2.] การสร้างเอกภาพของ "พื้นที่ประเทศไทย" ด้วยพื้นที่ที่ใช้ควบคุม -- [2] พื้นที่ทางสังคม ในฐานะประดิษฐกรรม สู่ความสำพันธ์ของสังคมใหม่: [2.1.] เครือข่ายกระทรวงมหาดไทยกับการสถาปนาความสำพันธ์ในพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่การให้บริการของรัฐ -- [2.2.] จังหวัดภิวัตน์ พื้นที่แห่งการรวบอำนาจเข้าสู่ภูมิภาค -- [2.3.] การขยายตัวของพื้นที่สื่อมวลชนเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ประเทศไทย -- [2.4.] การหมุนเวียนข่าวสาร กับวัฒนธรรมการอ่านในพื้นที่เมือง -- พลังของการท่องเที่ยว กับการเสริมสร้างพื้นที่ประเทศไทย -- [3] การผลิตความหมาย "พื้นที่ประเทศไทย" เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทางความคิด: [3.1.] คติเวลาที่ก้าวหน้าในยุคพัฒนากับความหมายใหม่ของการนิยามพื้นที่ -- [3.2.] คติเวลาแบบอนุรักษนิยม กับการรื้อฟื้นพื้นที่ความทรงจำร่วม -- [3.3.] การสร้างพื้นที่ "แห่งชาติ" ตัวตนบนพื้นที่ "นานาชาติ".
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS571 .ภ662 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015697536
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS571 .ภ662 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015697528
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS571 .ภ662 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015664932
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS571 .ภ662 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015016968
รายการจองทั้งหมด: 0

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

[1] การทำให้ "พื้นที่ประเทศไทย" ปรากฏขึ้นจริง ด้วยพื้นที่ทางกายภาพ: [1.1.] การสร้างระบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยง "พื้นที่ประเทศไทย" เข้าด้วยกัน -- [1.2.] การสร้างเอกภาพของ "พื้นที่ประเทศไทย" ด้วยพื้นที่ที่ใช้ควบคุม -- [2] พื้นที่ทางสังคม ในฐานะประดิษฐกรรม สู่ความสำพันธ์ของสังคมใหม่: [2.1.] เครือข่ายกระทรวงมหาดไทยกับการสถาปนาความสำพันธ์ในพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่การให้บริการของรัฐ -- [2.2.] จังหวัดภิวัตน์ พื้นที่แห่งการรวบอำนาจเข้าสู่ภูมิภาค -- [2.3.] การขยายตัวของพื้นที่สื่อมวลชนเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ประเทศไทย -- [2.4.] การหมุนเวียนข่าวสาร กับวัฒนธรรมการอ่านในพื้นที่เมือง -- พลังของการท่องเที่ยว กับการเสริมสร้างพื้นที่ประเทศไทย -- [3] การผลิตความหมาย "พื้นที่ประเทศไทย" เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทางความคิด: [3.1.] คติเวลาที่ก้าวหน้าในยุคพัฒนากับความหมายใหม่ของการนิยามพื้นที่ -- [3.2.] คติเวลาแบบอนุรักษนิยม กับการรื้อฟื้นพื้นที่ความทรงจำร่วม -- [3.3.] การสร้างพื้นที่ "แห่งชาติ" ตัวตนบนพื้นที่ "นานาชาติ".

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544