มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

60 pī Sumēthāčhān / Sahathon Rattanaphaičhit bannāthikān.

60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
Contributor(s): Chinapat Visuttipat | Yoshimura, Norihisa | Nishiyama, Yumi | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ปรีชา สุวรรณทัต | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ | ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494- | พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510- | พุทธิมา เกิดศิริ | วิชุดา พงศาปาน | วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง | สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี | สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ | สุวัชรีภรณ์ สีพลลา | อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | อานนท์ ทัศน์เอี่ยม, 2531- | อวยชัย สุขวงศ์, 2521- | กีระเกียรติ พระทัย, 2532- | เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ, 2531- | ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช, 2528- | ธนภณ แก้วสถิตย์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สาโรช ทองประคำ | สุปรียา แก้วละเอียด | อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: LAW KPT 2015 657939Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Description: 352 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ).Notes: หนังสือรวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2558.ISBN: 9789744668219; 9744668210.Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Subject(s): สุเมธ ศิริคุณโชติ | ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- จีน | ภาษีอากร | ป้าย -- ภาษีอากร -- ไทย | กองทุนบำเหน็จบำนาญ | กองทุนรวม
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-01 (Thai)
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 657939 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014877352
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 657939 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014877360
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 657939 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014877337
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 657939 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014877345
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 657939 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 02/03/2019 31379014877311
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 657939 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014877329
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 657939 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014877303
Total holds: 0

หนังสือรวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2558.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305