Pramūan ratsadākō̜n Phrarātchabanyat Phāsī Kānrap Mō̜radok Phō̜.Sō̜. 2558 Phrarātchabanyat Čhattang Sān Phāsī ʻĀkō̜n læ Withī Phičhāranā Khadī Phāsī ʻĀkō̜n phrō̜m kotmāi lamdap rō̜ng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 / rūaprūam dōi Somchāi Phongphatthanāsin.

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.  (Text) (Text)

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Call no.: LAW KPT 2015 658325Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Description: 480 หน้าISBN: 9786163943712; 6163943716Other title: Pramūan ratsadākō̜n (lēm klāng) Other title: Pramūan ratsadākō̜n phrō̜m kotmāi lamdap rō̜ng kǣkhai lāsut 2558 Phrarātchabanyat Phāsī Kānrap Mō̜radok Phō̜.Sō̜. 2558 Phrarātchabanyat Čhattang Sān Phāsī ʻĀkō̜n... Phō̜.Sō̜. 2558 Other title: ประมวลรัษฎากร (เล่มกลาง) [Other title] | ประมวลรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2558 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ. 2558 [Portion of title]Uniform titles: Law, statutes, etc. Subject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยศาลภาษีอากร -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2015 658325 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015022800
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2015 658325 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015022792
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2015 658121 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข / LAW KPT 2015 658322 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด "ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก" กรกฎาคม 2558 ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / LAW KPT 2015 658322 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด "ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก" กรกฎาคม 2558 ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง "ค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / LAW KPT 2015 658325 ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 / LAW KPT 2015 658325 ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 / LAW KPT 2015 658332 กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558 / LAW KPT 2015 658332 กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544