Saphā Patirūp hǣng Chāt Wāra patirūp thī 3 : Kānprap khrōngsāng ʻamnāt sūan klāng sūan phūmiphāk læ sūan thō̜ngthin / Khana Kammāthikān Patirūp Kānbǭrihān Rātchakān Phǣndin Saphā Patirūp hǣng Chāt ; čhattham dōi Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n patibat nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Patirūp hǣng Chāt.

สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 3 : การปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น / คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.  (Text) (Text)

Thailand. Saphā Patirūp hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Patirūp Kānbǭrihān Rātchakān Phǣndin. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n.
สภาปฏิรูปแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Call no.: DOC 2015 658421Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Description: Description: 24 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789749614945; 9749614941Other title: Wāra patirūp thī 3 : Kānprap khrōngsāng ʻamnāt sūan klāng sūan phūmiphāk læ sūan thō̜ngthin Other title: Kānprap khrōngsāng ʻamnāt sūan klāng sūan phūmiphāk læ sūan thō̜ngthin Other title: วาระปฏิรูปที่ 3 : การปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น [Portion of title] | การปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น [Portion of title]Subject(s): การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC 2015 658421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015388011
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2015 658421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014931779
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC 2015 658421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014923800
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544