Wāra patirūp thī 22 : Kānpatirūp rabop bō̜rikān sukkhaphāp ; Wāra patirūp thī 23 : Kānpatirūp kānsongsœ̄m sukkhaphāp pō̜ngkan khūapkhum rōk læ phai khukkhām sukkhaphāp ; Wāra patirūp thī 24 : Kānpatirūp rabop bō̜rihān čhatkān læ kānngœ̄n kānkhlang dān sukkhaphāp / Khana Kammāthikān Patirūp Rabop Sāthāranasuk Saphā Patirūp hǣng Chāt ; čhattham dōi Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n patibat nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Patirūp hǣng Chāt.

วาระปฏิรูปที่ 22 : การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ; วาระปฏิรูปที่ 23 : การปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ; วาระปฏิรูปที่ 24 : การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ / คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.  (Text) (Text)

Thailand. Saphā Patirūp hǣng Chāt . Khana Kammāthikān Patirūp Rabop Sāthāranasuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n.
สภาปฏิรูปแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Call no.: WA540.JT3 ว62 2558Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Description: 326 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786163990396; 6163990390Other title: Saphā Patirūp hǣng Chāt Wāra patirūp thī 22 : Kānpatirūp rabop bō̜rikān sukkhaphāp ; Wāra patirūp thī 23 : Kānpatirūp kānsongsœ̄m sukkhaphāp pō̜ngkan khūapkhum rōk læ phai khukkhām sukkhaphāp ; Wāra patirūp thī 24 : Kānpatirūp rabop bō̜rihān čhatkān læ kānngœ̄n kānkhlang dān sukkhaphāp Other title: Wāra patirūp thī 23 : Kānpatirūp kānsongsœ̄m sukkhaphāp pō̜ngkan khūapkhum rōk læ phai khukkhām sukkhaphāp Other title: Wāra patirūp thī 24 : Kānpatirūp rabop bō̜rihān čhatkān læ kānngœ̄n kānkhlang dān sukkhaphāp Other title: Kānpatirūp rabop bō̜rikān sukkhaphāp Other title: Kānpatirūp kānsongsœ̄m sukkhaphāp pō̜ngkan khūapkhum rōk læ phai khukkhām sukkhaphāp Other title: Kānpatirūp rabop bō̜rihān čhatkān læ kānngœ̄n kānkhlang dān sukkhaphāp Other title: สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 22 : การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ; วาระปฏิรูปที่ 23 : การปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ; วาระปฏิรูปที่ 24 : การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ [Cover title] | วาระปฏิรูปที่ 23 : การปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ [Portion of title] | วาระปฏิรูปที่ 24 : การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ [Portion of title] | การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ [Portion of title] | การปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ [Portion of title] | การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ [Portion of title]Subject(s): นโยบายสาธารณสุข -- ไทยการปฏิรูปบริการทางการแพทย์ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks WA540.JT3 ว62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015388219
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks WA540.JT3 ว62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014932454
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks WA540.JT3 ว62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014932462
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks WA540.JT3 ว62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014923719
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
WA540.JT3 ธ44 2560 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559. WA540.JT3 ม365 2560 มิติกาลเวลา : WA540.JT3 ร642 2558 รายงานการประชุมวิชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช./ WA540.JT3 ว62 2558 วาระปฏิรูปที่ 22 : WA546.JT3 ฉ63 2560 การปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / WA546.JT3 ช263 2558 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร / WA546.JT3 ณ622 2558 แนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544