Rūam botkhwām kotmāi mahāchon čhāk wepsai www.pub-law.net. lēm 13 / bannāthikān Nantawat Bō̜ramānan.

รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 13 / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์.  (Text) (Text)

Nantawat Bō̜ramānan. Wannā Suphantharidā. Wannaphā Tirasangkha. Chamnān Čhanrư̄ang. Pālīrat Sīwannaphrưk. Pīdithēp Yūyư̄nyong. Thipsarin Phakthanakun. Thotsaphon Chīeochānpraphan. Suppawat Singsuwong. Pakō̜n Ninpraphan. Watthamon Suksai. Piyawan Sō̜n. Kraiphon ʻAranrat. Phatphong ʻAmō̜nwat. Narongrit Phetrit. Thīanngœ̄n ʻUtrachai. Sarun Mārū. Lœ̄tsak Tontō. Suwanchai Sǣngsukʻīam. Samnakngān Sānratthammanūn.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ | วรรณา สุพรรณธะริดา | วรรณภา ติระสังขะ | ชำนาญ จันทร์เรือง | ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ | ปีดิเทพ อยู่ยืนยง | ทิพย์ศริน ภัคธนกุล | ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ | ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ | ปกรณ์ นิลประพันธ์ | วรรธน์มน สุกใส | ปิยะวรรณ ซอน | ไกรพล อรัญรัตน์ | พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์ | ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ | เทียนเงิน อุตระชัย | สรัล มารู | เลิศศักดิ์ ต้นโต | สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: K3150 .ร54 2558 ล. 13Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Sānratthammanūn, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015]Description: vii, 378 หน้าISBN: 9789747725971; 9747725975Subject(s): กฎหมายมหาชนศาลรัฐธรรมนูญLOC classification: K3150 | .ร54 2558 ล. 13
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014927876
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014928957
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014927843
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014927835
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014928924
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014928932
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014928940
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014927850
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014927868
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015443691
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014928882
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ร54 2558 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014928890
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW K 2015 658752 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014928908
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW K 2015 658752 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014928916
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544