Rāng Ratthammanūn hǣng Rātchaʻanāčhak Thai : (chabap sanœ̄ Saphā Patirūp hǣng Chāt phư̄a long mati hai khwāmhenchō̜p rư̄ maihenchō̜p rāng ratthammanūn nī thang chabap) / Fāi Lēkhānukān Khana Kammāthikān Yok Rāng Ratthammanūn Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n.

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) / ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  (Text) (Text)

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Fāi Lēkhānukān Khana Kammāthikān Yok Rāng Ratthammanūn.
ไทย. รัฐธรรมนูญ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
Call no.: KPT2064.52557.ก3 2558กPublication: [Krung thēp ...] : Fāi, [2558?] [2015?] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, [2558?] [2015?]Description: 124, ก-ฏ หน้าNotes: รวมฉบับพิมพ์ ที่มีจำนวนหน้า 124, ก-ฑ หน้า.Subject(s): รัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.52557.ก3 | 2558ก
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 658874 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014920939
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 658874 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014920947
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 LAW KPT 2015 658874 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014920830
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 LAW KPT 2015 658874 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014920848
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT2064.52557.ก3 2558ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014920855
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT2064.52557.ก3 2558ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014920863
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT2064.52557.ก3 2558ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014877576
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2064.52557.ก3 2558ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014920921
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 658874 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014920889
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 658874 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014920897
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 658874 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014920905
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2064.52557.ก3 2558ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014920871
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 658874 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014920913
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2015 657832 รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / LAW KPT 2015 658384 การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ปรับปรุงใหม่ตาม ป. วิ. อาญา แก้ไขล่าสุด ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2548 / LAW KPT 2015 658874 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : LAW KPT 2015 658874 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : LAW KPT 2015 659145 การให้สมาคมผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองหลักประกันประเภท "กิจการ" : LAW KPT 2015 659170 การส่งเสริมคุณภาพและคุ้มครองอาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย / LAW KPT 2015 659179 นโยบายและกฎหมายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /

รวมฉบับพิมพ์ ที่มีจำนวนหน้า 124, ก-ฑ หน้า.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544