การให้สมาคมผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองหลักประกันประเภท "กิจการ" : กรณีศึกษา สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย / โดย อิทธิ ธนาดำรงศักดิ์.  (Text) (Text)

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt
อิทธิ ธนาดำรงศักดิ์
Itti Tanadumrongsak | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
Call no.: KPT859 .อ633 2558Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Description: 7, 58 แผ่น : ภาพประกอบNotes: การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)Other title: Association as a security certifier case study : the Union Motors Repairing Association of Thailand [Added title page title]Subject(s): กฎหมายหลักทรัพย์ -- ไทยค้ำประกัน -- ไทยผู้ให้หลักกันหลักประกันทางธุรกิจผู้รับหลักประกันร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศการรับรองกิจการโดยสมาคมLOC classification: KPT859 | .อ633 2558
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT859 .อ633 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014937305
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT859 .ก962 2557 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ / KPT859 .ก962 2557 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ / KPT859 .พ646 2559 ผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ต่อการนำเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน : ศึกษากรณีธนาคารกรุงไทย / KPT859 .อ633 2558 การให้สมาคมผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองหลักประกันประเภท "กิจการ" : KPT900 .ด72 2559 ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 : KPT909 .พ623 2538 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน = KPT909 .พ623 2538 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน =

การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544