Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n.

คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n,
ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: KPT856 .ผ97 2558Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 12, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 369 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162694035; 6162694038Subject(s): สัญญา -- ไทยการจ้าง -- ไทยการรับขนสินค้า (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT856 | .ผ97 2558
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015062434
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015101513
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015101521
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015101539
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 659485 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 15/12/2021 31379015101547
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015101554
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2015 659485 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/10/2018 31379015051676
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051692
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051700
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051718
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051726
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051734
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015051742
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051585
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW KPT 2015 659485 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/04/2019 31379015051593
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 26/12/2021 31379015051635
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051650
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT856 .ผ97 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015051668
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2015 658345 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 แก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2 และการโอนสิทธิเรียกร้อง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 / LAW KPT 2015 658348 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558) "ฉบับแก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / LAW KPT 2015 658348 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558) "ฉบับแก้ไขค้ำประกันและจำนอง ครั้งที่ 2" / LAW KPT 2015 659485 คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / LAW KPT 2015 659557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ LAW KPT 2015 659557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ LAW KPT 2015 660741 กฎหมายอาญา (ส่วนที่แก้ไขใหม่) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22), (ฉบับที่ 23), (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 : ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน กระทำชำเราเด็ก ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดลหุโทษ สื่อลามกอนาจารเด็ก /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544