มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Kān wikhro̜ phrưttikam phūbō̜riphōk = Consumer behavior analysis : ʻēkkasān kānsō̜n chut wicha. [Lō̜. 1], nūai thī 1-8 / Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt Sākhā Wicha Witthayākānčhatkān ; Saowaphā Mīthawonkun prathān kammakān ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior analysis : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ; เสาวภา มีถาวรกุล ประธานกรรมการ ... [และคนอื่น ๆ].

Yuttana Thamcharoen. Saowaphā Mīthawonkun.. Acharee Limpamon. Chatchai Lō̜irưthathiwuthiklai. Chao Rōtčhanasǣng. Wutthichāt Sunthō̜nsamai. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wicha Witthayākānčhatkān.
Contributor(s): ยุทธนา ธรรมเจริญ | เสาวภา มีถาวรกุล | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์ | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกล | เชาว์ โรจนแสง | วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: COMM HF 2015 661426Publication: Nonthaburī : Samnakphim Sukhōthaithamthirāt, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Edition: Chabap prapprung khrang thī 1. Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Description: 11, [374] หน้า : ภาพประกอบ.ISBN: 9786161609016; 6161609010.Other title: Consumer behavior analysis [1] [Parallel title].Subject(s): พฤติกรรมผู้บริโภค
Contents:
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค -- หน่วยที่ 2 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด -- หน่วยที่ 3 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจกับพฤติกรรมผู้บริโภค -- หน่วยที่ 4 ความต้องการและแรงจูงใจ -- หน่วยที่ 5 การรับรู้กับพฤติกรรมผู้บริโภค -- หน่วยที่ 6 การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค -- หน่วยที่ 7 ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค --หน่วยที่ 8 บุคลิกภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภค.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-03 (Thai)
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 661426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ หนังสือเปียกน้ำก่อนยืม 27/08/60( สุทัศน์) 31379015044663

วส 367

Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 661426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015044655
Total holds: 0

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค -- หน่วยที่ 2 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด -- หน่วยที่ 3 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจกับพฤติกรรมผู้บริโภค -- หน่วยที่ 4 ความต้องการและแรงจูงใจ -- หน่วยที่ 5 การรับรู้กับพฤติกรรมผู้บริโภค -- หน่วยที่ 6 การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค -- หน่วยที่ 7 ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค --หน่วยที่ 8 บุคลิกภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภค.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305