Prīapthīap phrưttikam kān ʻō̜m læ rūpbǣp kān ʻō̜m khō̜ng lūkkhā thanākhān Krung Thai samnakngān khēt Phrapinklao dōi sưksā kō̜ranī kō̜n læ lang kān prap lot wongngœ̄n khumkhrō̜ng lư̄a 1 lān bāt tām Phō̜. Rō̜. Bō̜. sathāban khumkhrō̜ng ngœ̄n fāk Phō̜.Sō̜. 2551 / dōi Khanitnaphit Nākhāsuwan.

เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพระปิ่นเกล้า โดยศึกษากรณีก่อนและหลังการปรับลดวงเงินคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 / โดย ขนิษฐ์นภิส นาคาสุวรรณ.  (Text) (Text)

Khanitnaphit Nākhāsuwan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt.
ขนิษฐ์นภิส นาคาสุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
Call no.: HG4521 .ข365 2555Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Description: 10, 99 แผ่น : ภาพประกอบNotes: งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)Subject(s): การออมกับการลงทุน -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณีการออมกับการลงทุน -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณีประกันเงินฝาก -- ไทยLOC classification: HG4521 | .ข365 2555
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-12(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HG4521 .ข365 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014018197
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HG4517 .T49 Financing economic development. HG4517 .W4 Borrowing by developing countries on the Euro-currency market / HG4521 .ก643 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลยุทธ์ในการระดมเงินออม = HG4521 .ข365 2555 เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพระปิ่นเกล้า โดยศึกษากรณีก่อนและหลังการปรับลดวงเงินคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 / HG4521 .จ64 การวิเคราะห์โครงการลงทุนในการเกษตร = HG4521 .จ64 การวิเคราะห์โครงการลงทุนในการเกษตร = HG4521 .ช736 2556 การศึกษาการเตรียมความพร้อมของธุรกิจหลักทรัพย์ในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อาเซียนภายใต้แผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544