Kānsưksā nǣokhit nai kānsāng sathāban thāng kānmư̄ang læ krabūankān thāng kānmư̄ang nai rabō̜p prachāthipatai thī phūnam mī khunnatham læ phonlamư̄ang mī khwāmkhēmkhæng / Phisān Mukdāratsamī.

การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมและพลเมืองมีความเข้มแข็ง / พิศาล มุกดารัศมี.  (Text) (Text)

Phisān Mukdāratsamī. Sathāban Phra Pokklao.
พิศาล มุกดารัศมี
สถาบันพระปกเกล้า
Call no.: JQ1745 .พ655 2558Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 206 หน้าISBN: 9789744498656; 974449865XSubject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745 | .พ655 2558
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ655 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015032148
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ655 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015208649
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ655 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015097885
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .พ655 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015068936
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .พ655 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015001549
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .พ655 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015045629
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .พ645 2561 พินิจการเมืองไทย : ปัจจุบันและอนาคต / JQ1745 .พ645 2561 พินิจการเมืองไทย : ปัจจุบันและอนาคต / JQ1745 .พ655 2558 การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมและพลเมืองมีความเข้มแข็ง / JQ1745 .พ655 2558 การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมและพลเมืองมีความเข้มแข็ง / JQ1745 .พ665 ประชาชนไทยไม่เหมือนกัน : ประชาธิปไตยและการแบ่งแยกการรับรู้ = [The distribution of Thai people : democracy and the partition of the perceptible] / JQ1745 .พ665 ประชาชนไทยไม่เหมือนกัน : ประชาธิปไตยและการแบ่งแยกการรับรู้ = [The distribution of Thai people : democracy and the partition of the perceptible] / JQ1745 .พ4654 2553 ล. 1 คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทย =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544