Kānpramœ̄n khunnaphāp chīwit læ khwām khumkhā khō̜ng phāʻō̜m phūyai samretrūp samrap phū thī klan patsāwa læ ʻutčhāra mai yū læ/rư̄ mī panhā dān kānkhlư̄anwai = Economic evaluation of disposable adult diapers for urinary and fecal incontinence with/without physical impairment : rāingān wičhai / dōi 'Usana Tanmukkhayakun ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

การประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว = Economic evaluation of disposable adult diapers for urinary and fecal incontinence with/without physical impairment : รายงานวิจัย / โดย อุษณา ตัณมุขยกุล ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

'Usana Tanmukkhayakun. Khrōngkān Pramœ̄n Theknōlōyī læ Nayōbāi Dān Sukkhaphāp.
อุษณา ตัณมุขยกุล | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
Call no.: WJ146 .ก643 2555Publication: Nonthaburī : Khrōngkān Pramœ̄n Theknōlōyī læ Nayōbāi Dān Sukkhaphāp, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2555 [2012]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: xii, 102 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)Other title: Economic evaluation of disposable adult diapers for urinary and fecal incontinence with/without physical impairment [Parallel title]Subject(s): การกลั้นปัสสาวะไม่ได้การกลั้นอุจจาระไม่ได้ผ้าอ้อมผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ไทยงานวิจัย/Research
Contents:บทสรุปผู้บริหาร -- บทคัดย่อ -- 1 บทนำ -- 1.1 นิยามและความสำคัญ -- 1.2 สาเหตุและแนวทางแก้ไข -- 1.3 ที่มาของการศึกษา -- 1.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง -- 2 วัตถุประสงค์ -- 3 ระเบียบวิธีวิจัย -- 3.1 การศึกษาย่อยที่ 1: การประเมินประสิทธิภาพของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป -- 3.2 การศึกษาย่อยที่ 2: การศึกษานำร่องเพื่อวัดคุณภาพชีวิตจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยกึ่งทดลอง -- 3.3 การศึกษาย่อยที่ 3: การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ประสิทธิผล ความปลอดภัยและรูปแบบการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป -- 3.4 การศึกษาย่อยที่ 4: การประเมินความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปและผลกระทบด้านงบประมาณ -- 4 ผลการศึกษา -- 4.1 ผลการศึกษาย่อยที่ 1: การประเมินประสิทธิภาพของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป -- 4.2 ผลการศึกษาย่อยที่ 2: การศึกษานำร่องเพื่อวัดคุณภาพชีวิตจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยกึ่งทดลอง -- 4.3 ผลการศึกษาย่อยที่ 3: การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ประสิทธิผล ความปลอดภัยและรูปแบบการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป -- 4.4 ผลการศึกษาย่อยที่ 4: การประเมินความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปและผลกระทบด้านงบประมาณ -- 5 อภิปรายผลการศึกษา -- 6 ข้อจำกัดของการศึกษา -- 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WJ146 .ก643 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013948444
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WJ146 .ก643 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013806683
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WJ146 .ก643 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013806675
รายการจองทั้งหมด: 0

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

บทสรุปผู้บริหาร -- บทคัดย่อ -- 1 บทนำ -- 1.1 นิยามและความสำคัญ -- 1.2 สาเหตุและแนวทางแก้ไข -- 1.3 ที่มาของการศึกษา -- 1.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง -- 2 วัตถุประสงค์ -- 3 ระเบียบวิธีวิจัย -- 3.1 การศึกษาย่อยที่ 1: การประเมินประสิทธิภาพของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป -- 3.2 การศึกษาย่อยที่ 2: การศึกษานำร่องเพื่อวัดคุณภาพชีวิตจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยกึ่งทดลอง -- 3.3 การศึกษาย่อยที่ 3: การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ประสิทธิผล ความปลอดภัยและรูปแบบการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป -- 3.4 การศึกษาย่อยที่ 4: การประเมินความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปและผลกระทบด้านงบประมาณ -- 4 ผลการศึกษา -- 4.1 ผลการศึกษาย่อยที่ 1: การประเมินประสิทธิภาพของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป -- 4.2 ผลการศึกษาย่อยที่ 2: การศึกษานำร่องเพื่อวัดคุณภาพชีวิตจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยกึ่งทดลอง -- 4.3 ผลการศึกษาย่อยที่ 3: การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ประสิทธิผล ความปลอดภัยและรูปแบบการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป -- 4.4 ผลการศึกษาย่อยที่ 4: การประเมินความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปและผลกระทบด้านงบประมาณ -- 5 อภิปรายผลการศึกษา -- 6 ข้อจำกัดของการศึกษา -- 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544