Phak phư̄nbān læ ʻāhān phư̄nbān : miti sukkhaphāp læ sētthakit chumchon / phūkhīan Ručhināt ʻAtthasit.

ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน : มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน / ผู้เขียน รุจินาถ อรรถสิษฐ.  (Text) (Text)

Ručhināt ʻAtthasit. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Phǣn Thai.
รุจินาถ อรรถสิษฐ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย
Call no.: TX401 .ร72 2554Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Phǣn Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2554 [2011] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านแผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2554 [2011]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 167 หน้า : ภาพสีประกอบISBN: 9786161107406; 6161107406Subject(s): ผักพื้นบ้านไทย -- แง่สุขภาพและอนามัยสมุนไพร -- ไทยการปรุงอาหาร (ผัก)LOC classification: TX401 | .ร72 2554
Contents:บทคัดย่อ -- บทที่ 1 สถานการณ์ทั่วไป -- 1.1 สถานการณ์ทั่วไปของผักพื้นบ้าน -- 1.2 ความหมายของผักพื้นบ้าน -- 1.3 คุณค่าของผักพื้นบ้าน -- 1.4 ชนิดของผักพื้นบ้าน -- 1.5 การบริโภคผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านของคนไทย -- บทที่ 2 การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน : มิติสุขภาพ -- 2.1 การเคลื่อนไหวในการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อสร้างสุขภาพ -- 2.2 การเคลื่อนไหวในการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อป้องกันโรค -- 2.3 การเคลื่อนไหวในการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านในชุมชน -- บทที่ 3 การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน : มิติเศรษฐกิจชุมชน -- 3.1 สถานการณ์ทั่วไป -- 3.2 การเรียนรู้และการศึกษาวิจัยด้านปลูกและดูแลรักษาผักพื้นบ้าน -- 3.3 เส้นทางการตลาดของผักพื้นบ้าน -- บทที่ 4 บทเรียนการฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน -- กรณีศึกษาที่ 1 บทเรียนการขับเคลื่อนการเกษตรปลอดสารพิษ จังหวัดพิจิตร -- กรณีศึกษาที่ 2 บทเรียนการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากผักปลอดสารพิษ จังหวัดขอนแก่น -- กรณีศึกษาที่ 3 บทเรียนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า บ้านคลองเรือ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร -- กรณีศึกษาที่ 4 บทเรียนของกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้าน จังหวัดจันทบุรี -- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -- 5.1 บทสรุปภาพรวม -- 5.2 แนวทางการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน / อาหารพื้นบ้านในชุมชน และข้อเสนอแนะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HECON TX 2011 664469 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013780557
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks TX401 .ร72 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013780540
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks TX401 .ร72 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013780532
รายการจองทั้งหมด: 0

บทคัดย่อ -- บทที่ 1 สถานการณ์ทั่วไป -- 1.1 สถานการณ์ทั่วไปของผักพื้นบ้าน -- 1.2 ความหมายของผักพื้นบ้าน -- 1.3 คุณค่าของผักพื้นบ้าน -- 1.4 ชนิดของผักพื้นบ้าน -- 1.5 การบริโภคผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านของคนไทย -- บทที่ 2 การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน : มิติสุขภาพ -- 2.1 การเคลื่อนไหวในการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อสร้างสุขภาพ -- 2.2 การเคลื่อนไหวในการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อป้องกันโรค -- 2.3 การเคลื่อนไหวในการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านในชุมชน -- บทที่ 3 การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน : มิติเศรษฐกิจชุมชน -- 3.1 สถานการณ์ทั่วไป --

3.2 การเรียนรู้และการศึกษาวิจัยด้านปลูกและดูแลรักษาผักพื้นบ้าน -- 3.3 เส้นทางการตลาดของผักพื้นบ้าน -- บทที่ 4 บทเรียนการฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน -- กรณีศึกษาที่ 1 บทเรียนการขับเคลื่อนการเกษตรปลอดสารพิษ จังหวัดพิจิตร -- กรณีศึกษาที่ 2 บทเรียนการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากผักปลอดสารพิษ จังหวัดขอนแก่น -- กรณีศึกษาที่ 3 บทเรียนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า บ้านคลองเรือ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร -- กรณีศึกษาที่ 4 บทเรียนของกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้าน จังหวัดจันทบุรี -- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -- 5.1 บทสรุปภาพรวม -- 5.2 แนวทางการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน / อาหารพื้นบ้านในชุมชน และข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544