kasēt ʻinsī / dōi Chanūan Rattanawarāha.

เกษตรอินทรีย์ / โดย ชนวน รัตนวราหะ.  (Text) (Text)

Chanūan Rattanawarāha. Krom Wichākān Kasēt. Samnak Wičhai Phatthanā Theknōlōyī Chīwaphāp.
ชนวน รัตนวราหะ
กรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
Call no.: S605.5 .ช35 2550Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai Phatthanā Theknōlōyī Chīwaphāp Krom Wichākān Kasēt, [2550] [2007] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร, [2550] [2007]Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 229 หน้า : ภาพสีประกอบOther title: Organic farm [Cover title]Subject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพLOC classification: S605.5 | .ช35 2550
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-02 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks S605.5 .ช35 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015190193

ทก.203 ภาคการศึกษาที่ 2

ทก.203

รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
S605.5 .ก6435 2557 การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Development potential of sustainable organic agriculture for self sufficiency based on sufficiency economy at Bann ThapThai, Tambon Thamo, Amphoe Prasat, Surin Province : รายงานการวิจัย / S605.5 .ข73 เขตนิเวศก์เกษตรประเภทฟาร์ม-ฟาร์มขนาดเล็ก และกิจกรรมทางเลือก (โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการเกษตร) / S605.5 .ค942 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผักสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ = S605.5 .ช35 2550 เกษตรอินทรีย์ / S605.5 .ช753 การรวบรวมเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ : S605.5 .ด473 ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรไม่เลือกวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ : S605.5 .ด756 2559 ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544