Kānphœ̄kthō̜n khamsang thāng pokkhrō̜ng dōi čhaonāthī rư̄ phūbangkhapbanchā khō̜ng čhaonāthī phū ʻō̜k khamsang thāng pokkhrō̜ng / Wō̜raphot Witsarutphit.

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.  (Text) (Text)

Wō̜raphot Witsarutphit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน
Call no.: KPT2790 .ว43 2559Publication: [Krung thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Edition: Phim khrang thī 2 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 129 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557.; ต้นฉบับเดิมเป็น เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.ISBN: 9789744669476; 9744669470Subject(s): การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทยการกระทำในทางปกครอง -- ไทยการเพิกถอน -- ไทยLOC classification: KPT2790 | .ว43 2559
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ข้อความคิดว่าด้วย "คำสั่งทางปกครอง" และ "ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง" -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่งทางปกครอง -- บทที่ 4 การขอให้พิจารณาใหม่ -- บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015361216
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015361224
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015361232
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015396626
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015396634
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015396642
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015361158
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015361166
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015361174
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015396592
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015396600
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015396618
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015361133
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015361141
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015361125
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015361182
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015361190
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2790 .ว43 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015361208
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / KPT2790 .ว59 2558 วาระปฏิรูปที่ 7 : KPT2790 .ส224 2555 การควบคุมอำนาจดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองไทย :

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557.

ต้นฉบับเดิมเป็น เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ข้อความคิดว่าด้วย "คำสั่งทางปกครอง" และ "ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง" -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่งทางปกครอง -- บทที่ 4 การขอให้พิจารณาใหม่ -- บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544