ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต / โดย ร้อยตรี ธนา ภัทรภาษิต.  (Text) (Text)

Thana Pattarapasit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
ธนา ภัทรภาษิต, 2534-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT4516 .ธ36 2559Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Description: Description: 14, 175 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Anti-corruption courts and coruption trial procedure [Added title page title]Subject(s): การทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทยการพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง)ทุจริตศาลวิธีพิจารณาระบบไต่สวนCorruptionCourtTrial procedureInquisitorial systemLOC classification: KPT4516 | .ธ36 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-03 (Thai) | New Books 2017-07 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks KPT4516 .ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379015275960
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT4516 .ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015275978
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4516 .จ63 2556 การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม : KPT4516 .ญ636 2554 การกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทย / KPT4516 .ท56 การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานในประเทศไทยในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานการศึกษาวิจัย / KPT4516 .ธ36 2559 ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต / KPT4516 .น454 2555 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในกรณีร่ำรวยผิดปกติ / KPT4516 .ป62 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 295 = KPT4516 .พ45 2555 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 : (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ; สารัตถะเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544