ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต / โดย ร้อยตรี ธนา ภัทรภาษิต.  (Text) (Text)

Thana Pattarapasit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
ธนา ภัทรภาษิต, 2534-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT4516 .ธ36 2559Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Description: Description: 14, 175 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Anti-corruption courts and coruption trial procedure [Added title page title]Subject(s): การทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทยการพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง)ทุจริตศาลวิธีพิจารณาระบบไต่สวนCorruptionCourtTrial procedureInquisitorial systemLOC classification: KPT4516 | .ธ36 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-03 (Thai) | New Books 2017-07 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks KPT4516 .ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 30/09/2021 31379015275960
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT4516 .ธ36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015275978
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4516 .อ73 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 / KPT4516 .อ73 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 / KPT4516 .ณ422 2560 โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : KPT4516 .ธ36 2559 ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต / KPT4516 .ป465 2554 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. / KPT4516 .ป62 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 295 = KPT452 .ธ636 2548 แง่คิดในการตีความกฎหมายไทย /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544